מצגת חוסן לאומי ומקומי

מכון ראוּת הציג בכנס ישראל- שדרות האחרון מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל, על יסוד הרעיון של כינון 'רשת חוסן אזרחית' המבוססת על 'תרבות של מוכנות'. מסגרת תפיסתית זו נכתבה בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה, ביוזמת פדרציית ניו יורק.

מכללת ספיר, כנס ישראל-שדרות לחברה, מושב 'אני העורף והמלחמה הבאה', 17/11/09.

המושב בראשות תא"ל (מיל') זאב (ווה) צוק רם, ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל).

מציגה גב' דנה פרייזלר-סווירי, ראש צוות קהילות, מכון ראות.


משתתפים:

  • ח"כ זאב בוים, יו"ר ועדת המשנה למוכנות וטיפול בעורף
  • אלוף יאיר גולן, מפקד פיקוד העורף
  • אלוף (מיל') עמוס גלעד, ראש האגף הביטחוני-מדיני, משרד הביטחון
  • ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד
  • מר אבינועם ערמוני, יו"ר דירקטוריון החברה למתנ"סים
  • מר ביאן קבלאן, ראש המועצה האזורית בית ג'אן