אודות ראות: תוכנית ההכשרה והמנהיגות

אחד משלושת עמודי התווך באסטרטגיה של מכון ראוּת ליצירת השפעה מהותית ומתמשכת על ביטחון ורווחת ישראל והעם היהודי, הוא גיוס והכשרת הדור הבא של המנהיגות בישראל.

תוכנית ההכשרה של מכון ראוּת נמשכת כשנה ומקנה בסיס תיאורטי, מתודולוגי וטכני איתן. יסודות אלה משולבים בהכשרה מעשית אינטנסיבית העוסקת בנושאים הבוערים והמורכבים ביותר שמצויים על סדר היום של מקבלי החלטות במגזר הציבורי הישראלי.

john, merav and yael for website

מכון ראוּת מגייס אנשים צעירים, בעלי מחויבות לשרת את הציבור הישראלי ואת העם היהודי, ומספק להם הכשרה ייחודית לבניית יכולות מנהיגות וחשיבה אסטרטגית. זהו אחד מהמרכיבים המרכזיים בשליחותו של המכון, כפי שמפורט בחוקתו תחת סעיף 'בית ספר'.

תוכנית הכשרה בת ארבעה שלבים

האנליסטים במכון ראוּת עוברים תוכנית הכשרה מקיפה (ר' טבלת ההכשרה) שנמשכת שנה, במהלכה הם רוכשים ארבע מיומנויות שונות במסגרת מחזורי הכשרה בני שלושה חודשים כל אחד:

 • שלב א: בניית יכולות אישיות - בשלב זה האנליסטים מפתחים חשיבה אסטרטגית ומיומנות לזיהוי ולחילוץ תובנות חדשות. שלב זה מבוסס על חבילת ההכשרה של חברת פרקסיס®, הכוללת תיאוריה, מתודולוגיה וכלי מחשוב.
 • שלב ב: עבודת צוות - האנליסטים לומדים כיצד להתנהל כחברים בצוות שעובד יחד, מפתח ידע ותובנות חדשות בנושאים אסטרטגיים.
 • שלב ג: תמיכה במקבלי החלטות- האנליסטים מוכשרים לספק שרותי תמיכה למקבלי החלטות, מנהיגים ודמויות מפתח בישראל ובעולם היהודי. הבסיס התיאורטי לשלב זה הוא עבודתו של פרופסור רון חפץ מהמרכז למנהיגות ציבורית בבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד.

 • שלב ד: הובלת פרויקטים וצוותים - החניכים רוכשים מיומנות בהובלת צוות של אנליסטים או בניהול פרויקטים, תוך ניהול תהליכי פיתוח ידע פנימיים בארגון וביצוע פרויקטים חיצוניים של תמיכה במקבלי החלטות בממשלת ישראל.
collage1modify

למידה ומשוב מתמשכים

ההתפתחות האישית והמקצועית במכון ראוּת אינה מסתיימת למעשה בתום שנת ההכשרה הראשונה. כל חודש מתקיים יום הדרכה מרוכז שבו אנו מחזקים את חבילת הכישורים והיכולות של עובדי המכון. ימי הדרכה אלו כוללים רענונים מתודלוגיים, הרצאות אורח וסיורי שטח (ר' מחזור ההדרכה השנתי). מכון ראוּת פיתח מנגנון למשוב מתמשך שמיועד להעצים את הכישורים המקצועיים של האנליסטים בתחום המנהיגות והחשיבה האסטרטגית (ר' טבלת ציפיות ומשוב לאנליסט במכון ראוּת).

המטען שאיתו יוצא בוגר ראוּת

בוגרי ראוּת מצטיידים במספר כישורים המעצימים את יכולותיהם לחולל שינוי במרחב הציבורי:

 • גישת חשיבה אסטרטגית ומערכתית;
 • תפיסת השפעה (אימפקט) חדשנית;
 • שליטה בתחום תוכן ייחודי;
 • היכרות אישית עם מקבלי החלטות במגזר הציבורי;
 • כישורי ניהול פרויקטים והובלת צוות;
 • היכרות מעמיקה עם עולם התוכן היהודי;
 • חזון אישי מגובש.
tally and omri gif