אודות ראות: חזון, שליחות ואסטרטגיה

החזון - ציונות במאה ה-21

החזון של מכון ראוּת הוא ציונות של המאה ה-21: זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במדינת ישראל כמדינה בטוחה, משגשגת ודמוקרטית.

21st century zionism 2 200px

השליחות - השפעה משמעותית, מהותית ומתמשכת

להשפיע השפעה משמעותית, מהותית ומתמשכת על עיצוב עתידם של מדינת ישראל והעם היהודי, ולהטביע טביעת אצבע יהודית וישראלית ייחודית על העולם.

האסטרטגיה - מקור ראשוני לתמיכה בקבלת החלטות

מכון ראוּת מתמחה בזיהוי תחומים בהם קיים "פער בסיסי" בין התפיסות הקיימות והמציאות המשתנה, ובזיהוי מענה לאתגרים ולהזדמנויות אסטרטגיות.

האסטרטגיה של מכון ראוּת נשענת על שלושה נדבכים:

  • הכשרת מנהיגות אסטרטגית.

  • השפעה מהותית ומתמשכת.

  • מודל חדשני לחיקוי.