שירותים ותוצרים

שירותי תמיכה בתהליכי קבלת החלטות

מכון ראות מציע מגוון שירותים לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות של סוכנויות ממשלת ישראל:

  • בירור דירקטיבה - סיוע למקבלי ההחלטות להבין בצורה מקיפה יותר את יעדיהם, את מגרש המשחקים ואת הכלים העומדים לרשותם ולרשות יריביהם;

  • פיתוח ידע בהקשר מסוים בנוגע להפתעות והזדמנויות אסטרטגיות;

  • מצגות "יאללה וואלה" - אוסף תובנות המסייעות להימנע מהפתעות אסטרטגיות ולנצל הזדמנויות אסטרטגיות;

  • אסופת תוצרים - חבילות של תוצרי מדיניות המורכבות בהתאם לצורך מסוים;

  • אתר האינטרנט של ראות - אתר אינטרנט מציע תובנות מעודכנות בתחום הביטחון הלאומי והאתגרים החברתיים-כלכליים.

בעתיד הקרוב ישיק מכון ראות שירות חדש לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות: "רשת תכנון המדיניות של מכון ראות". שירות זה מורכב למעשה משני חלקים:

  • משאבי מחקר - חיבור בין הביקוש של ממשלת ישראל למחקר בתחומים שונים לבין ההיצע של הון אנושי והנכונות לערוך מחקרים מצד הסטודנטים לתארים מתקדמים בישראל ובעולם;

  • משאבי מומחיות - חיבור בין צורך של ממשלת ישראל למומחיות לבין מומחים המוכנים לעזור.

___________________________________________________________________

תוצרי ראות

מכון ראות מפרסם מגוון רחב של תוצרים, אשר לכל אחד תפקיד שונה בהשפעה על תהליכי קבלת החלטות.

policy position HEB
ניתוח החלופות העומדות בפני הממשלה בסוגיה מסוימת, והערכת הרלוונטיות שלהן בהקשרים נסיבתיים ורעיוניים משתנים.

systemic overview HEB
מיפוי מכלול ההיבטים הנוגעים ל"נושא הליבה" - אירוע, תכנית או סוגיה המעסיקים את ממשלת ישראל.

early warning HEB
איתור פערים בין הנחות היסוד שבבסיס מדיניות ישראל לבין מגמות אשר עלולות לשחוק את הרלוונטיות של הנחות היסוד, והצעת כיווני חשיבה ופעולה לסגירת הפער.

point of view HEB
ניתוח נקודתי ומהיר של אירועים עכשוויים וההשלכות האסטרטגיות שלהם.

reviews HEB
איתור ומיפוי של מגמות מתהוות אשר עשויות לשחוק את הרלוונטיות של מדיניות ישראל.

analysis base HEB
מיפוי הקשרים והמתחים בין שחקנים, מגמות, אינטרסים, ואילוצים מוסדיים הנוגעים לסוגיית מדיניות מסוימת.

Terms HEB
הגדרת רעיון או תובנה אשר משמעותה משתנה בהקשרים שונים.

concepts HEB
הגדרת רעיון או תובנה אשר אינה משתנה על פי הקשר ומהווה 'אבן בניין' בעיצוב המדיניות בישראל.