אודות ראות: מתודולגיה

מכון ראוּת פיתח יישום ייחודי לחבילת הידע והכלים של חברת PRAXIS בתחום עיצוב המדיניות המערכתית (Systemic Policy Design). ה-SPD מהווה חבילה ייחודית של תיאוריה, מתודולוגיה וכלי מחשוב המסייעים בעיצוב מדיניות בתנאים של סביבה משתנה וחוסר ודאות.

Reut process 200px

עבודתנו, המבוססת על חבילה זו, מחולקת לכמה שלבים:

  • התמקדות ב"לא ידוע שלא ידוע" -עבודותינו מתחילה באיתור ובחינה של הנחות היסוד, הגלויות והסמויות, המעצבות את המדיניות הישראלית. לאחר מכן מוצעת מסגרת חשיבתית חדשה לגביהן. בתום שלב זה נבדקת הרלוונטיות של הנחות היסוד לנוכח הפוטנציאל הגלום במציאות המשתנה.

  • פיתוח ידע - בשלב זה מפתח צוות המכון ידע על הנושאים בהם מתגלות הנחות היסוד הגלויות והסמויות כלא רלוונטיות.

  • באופן זה אנו מסייעים למקבלי ההחלטות הישראליים להבחין בתחומים שבהם "הם לא יודעים שהם לא יודעים" מתוך שאיפה למנוע הפתעות אסטרטגיות ולאפשר ניצול של הזדמנויות אסטרטגיות.

  • השפעה - עם סיום התהליך אנו מפיצים את הידע החדש לסוכנויות הממשלה; יוצרים שיח חדש; מאיצים את תהליך סגירת פער הרלוונטיות; ו"יוצאים" מזירת השיח כשהממשלה "נכנסת" אליו.