אודות ראות: שקיפות

מכון ראות מתחייב בפני התורמים לו והתומכים בו לעמוד ברמה גבוהה של שקיפות וגילוי נאות.
להלן מסמכי היסוד, התוכניות והדוחות של המכון.

Transparency

כללי ניהול תקין

כמוסד ללא כוונת רווח בישראל, מכון ראות מחויב לפעול על פי חוק העמותות ועל פי הכללים שהוא קבוע בנוגע לחשבונאות, דיווח פיננסי, ושימוש בכספי העמותה.

להלן אישור ניהול תקין לשנת 2011 מטעם רשם העמותות, משרד המשפטים.

להלן אישור ניהול תקין לשנת 2009 מטעם רשם העמותות, משרד המשפטים.

מסמכי הארגון

תכניות פיתוח

דוחות שנתיים

אנחנו שמחים להציג את הדוחות השנתיים שלנו:

דוחות כספיים

דוחות מילוליים

תקציבים

מצגות