Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine

ספר זה מנתח את הדפוסים הפוליטיים הפלסטינים באמצעות זווית הראייה הפלסטינית, ולא על ידי הפריסמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine (Nathan Brown, University of California Pressm 2003).

ספר זה מנתח את הדפוסים הפוליטיים הפלסטינים באמצעות זווית הראייה הפלסטינית, ולא על ידי הפריסמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

הספר עומד על חמישה מוקדים מרכזיים: התפתחות מערכת המשפט הפלסטינית, המאמצים להכנת חוקה, החברה האזרחית והמאמצים לכתיבת תכנית לימודית חדשה.

לרכישת ספר זה, לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.