Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed
עוד בנושא

Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו

Diamond Jared, Collapse, Penguin, 2005

ספרו הראשון של דיימונד "חיידקים, רובים ופלדה" נחשב לפורץ דרך מבחינת ניתוח הגורמים הגיאוגרפיים-סביבתיים שהשפיעו על התפתחות תרבויות האדם. ספר זה עוסק בשקיעתן של תרבויות ובמקורות קריסתן.

ניתוחיו המערכתיים של דיימונד ותפיסת המציאות המורכבת שאותה הוא מציע לקוראיו הופכים את ספריו למקורות של למידה והשראה עבור צוות המכון.

מכון ראות מדגיש בתוצריו את ההיבטים המערכתיים של הסוגיות שעמן מתמודדים מקבלי ההחלטות בישראל.

לרכישת הספר לחצו כאן