International Relations of the Middle East

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

(מחבר: Fawcett Louise)

בהוצאה החדשה של הספר 'יחסים בינלאומיים במזרח התיכון' מציגים חוקרים בכירים בתחום ניתוח מאוזן והשוואתי של הפוליטיקה הבינלאומית באזור. הניתוחים מלווים בהסברים היסטורים ודוגמאות רלוונטיות מהתקופה הנוכחית.

לרכישת הספר לחצו כאן.