פתרון סכסוך

המושג "פתרון סכסוך" מתייחס לתהליך החותר לסיום מצב הסכסוך בין צדדים לו, ע"י יישוב סופי של התביעות בין הצדדים.

הגדרה

המושג "פתרון סכסוך" מתייחס לתהליך החותר לסיום מצב הסכסוך בין צדדים לו, ע"י יישוב סופי של התביעות בין הצדדים.

רקע

הצדדים לסכסוך פועלים לשם יישובו (1) נוכח היעדר יכולת להכריע את הסכסוך; או (2) הכרה בכך שהנזק הנגרם מהמשך הסכסוך גדול מהמחיר הכרוך בפתרונו.

מהלך לפתרון הסכסוך מחייב שותפות בין הצדדים לשם פתירת הסוגיות התלויות ועומדות ביניהם והסכמה על סופיות תביעות (ר' שותף, "כתובת", יכולת נשיאה). במילים אחרות, פתרון סכסוך לא יכול להיות מושג באמצעות מהלכים חד-צדדיים (ר' אסטרטגיה חלופית למשא ומתן).

יש להבחין בין פתרון סכסוך לניהול סכסוך, אשר מתייחס לחתירה להפחתת עוצמתו של סכסוך על ידי שליטה במחוללים שלו, לנוכח חוסר היכולת או הרצון של מי מהצדדים להכריע את הסכסוך או ליישבו.

מקורות נוספים

  • שר, במרחק נגיעה: המשא-ומתן לשלום 1999- 2001, עדות, תל אביב, ידיעות אחרונות, 2001.
  • Zartman and Rasmussen, (ed.), Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques, Washington, United States Institute of Peace, 2001.