Scars of War, Wounds of Peace

ספר זה מנתח את הסכסוך הערבי-ישראלי תוך תנודותיו בין תקופות של מלחמה לתקופות של שלום, מאז מלחמת העצמאות ועד היום.

Ben Ami, Shlomo, Scars of War, Wounds of Peace, Orion: 2005

ספר זה מנתח את הסכסוך הערבי-ישראלי תוך תנודותיו בין תקופות של מלחמה לתקופות של שלום, מאז מלחמת העצמאות ועד היום.

בן עמי מציין את מלחמת יום כיפור ואת עליית כוחה של ארה"ב בשנות ה 70' כאירועי המפתח אשר חוללו את תהליך השלום. הספר ממשיך ומתאר את מסכת העינויים בחיפוש אחר השלום, תוך ציון אבני הדרך של התהליך.

בן עמי משרטט דיוקנים ססגוניים של אנשי המפתח בתהליך, כגון: בן גוריון וביל קלינטון, ונותן סקירה של מאחורי הקלעים במפגשים באוסלו, מדריד, וקאמפ דייויד.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

GZ 13 G4