מחזוריות

מושג זה מגדיר מהן תנודות כלכליות תקופתיות. מטרתו של חזון ישראל 15 היא לשנות את המחזוריות, כלומר את המגמות הכלכליות בטווח הארוך, כדי ליצור אפיזודה של קפיצת מדרגה כלכלית חברתית

הגדרה

פירושו של המונח "מחזוריות" הנו סטייה חוזרת סביב מגמה, הנגרמת על ידי מערך של כוחות כלכליים יציבים המשאירים את המערכת בשיווי משקל.

שימוש

מחזוריות מתייחסת לתנודות בעלות מגמה ברורה וארוכת טווח. מחזוריות עסקים מאופיינת על-ידי תקופות של גיאות ושפל שאינן משנות באופן משמעותי את התנהגות המשק בטווח הארוך. עליית וירידת ריביות כמו גם גרעונות ועודף תקציבי הינן דוגמאות טיפוסיות.

להבדיל מההגדרה המדעית של המושג מחזוריות, השימוש הכלכלי אינו בהכרח מתייחס לרווחי זמן קבועים אלא לתנודות תקופתיות בטווחי זמן שונים.

מטרתו של חזון ישראל 15 היא לשנות את המחזוריות, כלומר את המגמות הכלכליות בטווח הארוך, כדי לייצר אפיזודה של קפיצת מדרגה כלכלית חברתית. קפיצה זו תביא את ישראל אל קרב חמש עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן.