נושאים שוטפים

מושג זה מתאר את אחד מארבעת המכלולים הצפויים לעצב את יחסי ישראל והמדינה הפלסטינית במצב הקבע.

הגדרה

המושג נושאים שוטפים מתייחס לנושאים שבהם מערכת היחסים בין ישראל לבין הישות הפלסטינית אינה שונה באופן עקרוני ממערכת היחסים שבין ישראל לבין כל מדינה אחרת המוסדרת באמצעות הסכמים דו-צדדיים או על בסיס אמנות בינ"ל. לצורך הדוגמא, הנושאים השוטפים כוללים את הסוגיות הבאות:

  • עניינים אזרחיים כגון הסדרים ונהלים ספציפיים בתחומי כלכלה, חקלאות, ארכיאולוגיה, תכנון, חינוך ותרבות, תשתיות אנרגיה, תקשורת, הסדרי מעבר טובין וכיו"ב (כולל סוגיות הקשורות למרחב האורבני בירושלים.
  • עניינים משפטיים כגון שיפוט אזרחי, שיפוט פלילי, סיוע משפטי, קניין רוחני, זכויות חבויות והתחייבויות, חיקוק ואכיפת חוקים, שת"פ במניעת פעולות פליליות וכיו"ב.