Leadership Without Easy Answers

ספרו של פרופ' רונלד חפץ מציג תיאורית מנהיגות חדשה המבקשת להתמודד עם האתגרים המורכבים שאיתם נאלצים להתמודד מנהיגים מהסקטור הציבורי והפרטי.

Leadership without Easy Answers (Ronald A. Heifetz ,Harvard University Press, 2003)

ספרו של פרופ' רונלד חפץ (בית ספר קנדי למדיניות ציבורית בהרווארד) מציג תיאורית מנהיגות חדשה המבקשת להתמודד עם האתגרים המורכבים שאיתם נאלצים להתמודד מנהיגים מהסקטור הציבורי והפרטי.

מכון ראות מבקש לאמץ את גישתו של חפץ ביחס לאופן והדרכים שבהם ניתן לחולל השפעה בזירה הציבורית.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.