ציר פילדלפי

מונח זה מתייחס לדרך עפר המסמנת את גבול מצרים ועזה שממנו נסוגה ישראל לאחר ההתנתקות מעזה.

הגדרה

המונח ציר פילדלפי מתייחס לדרך עפר, באורך של 12 ק"מ וברוחב של 1 ק"מ, המסמנת את גבול מצרים ועזה שממנו נסוגה ישראל (11/05) לאחר ההתנתקות מעזה (08/06).

רקע

הסכמי קמפ דיווד 1978 קבעו שהגבול הבינלאומי בין מצרים ועזה יעבור דרך העיר רפיח בתוואי הגבול המנדטורי שהפריד בין מצרים לפלשתינה-א"י, הוא ציר פילדלפי.

היעד הרשמי של תכנית ההתנתקות היה סיום האחריות הישראלית על רצועת עזה. לאחר ההתנתקות (8/05), ישראל נאלצה לסגת מן המעטפת החיצונית של רצועת עזה על מנת להשיג לפחות הכרה בין-לאומית מעשית בסיום אחריותה כלפי עזה.

יציאת ישראל מהמעטפת הוסדרה ב"הסכם המעברים" (הסכם רפיח) שבמסגרתו ישראל נסוגה מציר פילדלפי כשהיא מעבירה את האחריות על מעבר רפיח לידי מצרים והרש"פ וכוח פיקוח של האיחוד האירופי.

לנוכח המשך ירי הקסאם מעזה, ישראל השתלטה זמנית על ציר פילדלפי במטרה למנוע את הברחת הנשק במנהרות. פעולה זו חידשה את השיח אודות האפשרות לחדש את השליטה הישראלית הקבועה על הציר.1


1 ראה :Ronny Sofer 22/10/06 YNET full text and Herb Keinon 22/10/06 Jerusalem Post full text