Palestine and the Arab-Israeli Conflict

ספר יסוד על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני המכיל יותר מ- 40 מסמכים ראשוניים.

Charles Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Bedford/St. Martin's, 2000

ספר יסוד על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני המכיל יותר מ- 40 מסמכים ראשוניים. הספר סוקר את תחילת הסכסוך עוד לפני מלחמת 1948, ומנתח גם את המהלכים שאחריה עד קריסת תהליך אוסלו והיווצרותה של מפת הדרכים.

לרכישת הספר לחץ כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.