International Law

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

Malcolm Shaw, International Law, 5th ed., Cambridge University Press, 2003

המהדורה החמישית של הטקסט הקלאסי של פרופסור מלקולם שאו, בהוצאת אוניברסיטת קמברידג', מתייחסת להתפתחויות חדשות בתחום עד לאביב 2003. במהדורה זאת הוכנסו שני פרקים חדשים, האחד על בתי משפט בינלאומיים והשני על משפט הומניטרי.

לרכישת הספר לחץ כאן.