שדרוג מעמדה של הרשות הפלסטינית

אולמרט ואבו מאזן הסכימו לפתוח "שיחות לא פורמליות" על אופיה של המדינה הפלסטינית העתידית. ואולם, לנוכח המציאות נראה כי מדינה זו תהיה בעלת כוחות וסמכויות גדולות מאלה של הרש"פ אך קטנות מאלה של המדינה הפלסטינית שתקום לאחר הסכם הקבע.

עיתון הארץ מדווח כי רה"מ אולמרט ויו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן הסכימו לדון באופן לא רשמי על אופיה של המדינה הפלסטינית העתידית. ואולם לנוכח חילוקי הדעות הקיימים לגבי סוגיות הקבע, קטנים הסיכויים להגיע להסכם קבע כיום. מכאן שמדינה פלסטינית שתקום בשלב זה תהיה בעלת סמכויות מוגבלות בלבד.

אם כן, מה יהיו כוחותיה וסמכויותיה של מדינה זו?

מפת הדרכים שמתייחסת למדינה פלסטינית בגבולות זמניים (מפג"ז) אינה מפרטת מה יהיו כוחותיה וסמכויותיה. ואולם לנוכח המציאות נראה כי מדינה זו תהיה בעלת כוחות וסמכויות גדולות מאלה של הרש"פ כיום, אך קטנות מאלה של המדינה הפלסטינית הריבונית שתקום לאחר הסכם הקבע.

מכון ראות מגדיר ארבעה אשכולות בריבונות של מדינה: פוליטי-מדיני, כלכלי, ביטחוני וטריטוריאלי. מכאן שהריבונות הפלסטינית החדשה סביר שתכלול שדרוג בתחומים הפולטים-מדיניים והכלכליים, ואולם לנוכח העימות המתמשך עם ישראל סביר כי לא יהיה שדרוג בתחום הביטחוני והטריטוריאלי.

ראה מסמך מכון ראות: "מפת הדרכים ועתיד המדינה הפלסטינית בגבולות זמניים".

מקורות

בן, הארץ, 21.01.07: לכתבה המלאה.