הגשר בשער המוגרבים: הגשר בין ערביי ישראל לתנועה הלאומית הפלסטינית?

מעורבות ערביי ישראל בסוגיית העבודות בירושלים היא ביטוי למספר מגמות הקשורות ליחסי מדינת ישראל וערביי ישראל, אשר יש להן השלכות הנוגעות אל מעבר לגבולות הפוליטיקה הפנימית בישראל.

ברקע העבודות בשער המוגרבים בירושלים, ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל (הנחשבת למייצגת הציבור הערבי בישראל) הודיעה שהיא לא מכירה בריבונות ישראל במזרח ירושלים וכי "לממשלת ישראל או לכל מוסד ישראלי אין כל זכות חוקית, מדינית, או ריבונית לפעול בירושלים הכבושה." (הארץ, 11/2/07).

מכון ראות טוען שמעורבות ערביי ישראל בסוגיית העבודות בירושלים היא ביטוי למספר מגמות הקשורות ליחסי מדינת ישראל וערביי ישראל, אשר יש להן השלכות הנוגעות אל מעבר לגבולות הפוליטיקה הפנימית בישראל.

מה הסוגיה?

ערביי ישראל הם אלו שהובילו את חוד החנית נגד העבודות שמבצעת ישראל בשער המוגרבים בימים האחרונים. ועדת המעקב העליונה והפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל יזמו תהלוכות מחאה ברחבי הארץ והפגנות בהר הבית, וקראו להתערבות גורמים בין-לאומיים במתרחש בירושלים.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

העבודות בירושלים חידדו מספר מגמות בקרב ערביי ישראל אשר יש להן השלכות מדיניות:

  • פלסטיניזציה של ערביי ישראל - במסמך 'החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל' (להלן 'מסמך החזון') שפורסם בחודש דצמבר על ידי ועדת המעקב וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, ערביי ישראל מגדירים את עצמם כחלק מהעם הפלסטיני.

    אף על פי כן, תביעותיהם במסמך אינן נוגעות לסוגיות התלויות ועמדות בין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית, כגון סוגיית ירושלים.

    קריאת התיגר של ועדת המעקב על ריבונות ישראל בירושלים, עשויה להעיד על 'התקרבות' נוספת בין ערביי ישראל לתנועה הלאומית הפלסטינית, ואולי אף למעורבות גוברת של ערביי ישראל ביתר הסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל והפלסטינים.

  • בינאום סוגיית ערביי ישראל - נייר עמדה של מכון ראות טען בעבר (6/05) כי סוגיית ערביי ישראל עוברת תהליך של בינאום. הקריאות למעורבות הקהילה הבינ"ל בסוגיית שער המוגרבים, ותביעת ערביי ישראל לייצוג בגופים בינ"ל ב'מסמך החזון', הם עדות לכך שמגמה זו נמשכת.

    המשמעות עבור ישראל היא כי מרכז הכובד של ניהול סוגיה זו נע ממדינת ישראל, בה היא מנוהלת כסוגיית פנים, לזירה הבינ"ל שם היא חשופה למעקב, ביקורת והתערבות.


אף כי סוגיית ערביי ישראל היא לכאורה סוגיה ישראלית פנימית, לשילוב בין מגמות הפלסטיניזציה והבינאום יש השלכות בעלות משמעויות אסטרטגיות הנוגעות ליחסים בין ישראל, התנועה הלאומית הפלסטינית והקהילה הבינ"ל.

כיווני חשיבה ופעולה

עדכון תפיסת הביטחון הלאומי - סוגיית ערביי ישראל מצריכה עדכון תפיסת הביטחון הלאומי והערכה מחודשת של מקומם של ערביי ישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני.

גיבוש מדיניות כלפי מגמת הבינאום - על ישראל לגבש מדיניות ברורה ועקבית בנושא בינאום סוגיית ערביי ישראל. כך למשל, בעקבות החלטת פרלמנט האיחוד האירופי (5/05) להעלות בכל דיון פוליטי עם ישראל את סוגיית מעמד ערביי ישראל, על ישראל להחליט אם היא מוכנה לדון עימו על סוגיה זו.

שוויון חברתי-אזרחי-כלכלי - על ישראל לפעול ליישום שוויון זכויות ויישום המלצות ועדת אור, כדי 'לנטרל' לפחות חלק מהגורמים לתסיסה בקרב ערביי ישראל.

תיאום בין-זרועי - סוגיית ערביי ישראל מטופלת ע"י מספר משרדי ממשלה הפועלים ללא תיאום. על ישראל להביא לתיאום בין-זרועי מתמשך בתכנון, קבלת החלטות וביצוע בנושא זה.