מעברים נוספים לרצועה - השלכות מדיניות

יישום של תוכנית פתיחת מעברי סחורות נוספים ברצועת עזה עשוי לשדרג את מעמדה המדיני של הרש"פ, ולחזק את הכתובת ואת מעמד הנשיאות הפלסטינית.

ישראל והפלסטינים צפויים לסכם על פתיחת מעברי סחורות נוספים ברצועת עזה. לפי התוכנית, מעבר רפיח יפתח ליצוא וייבוא של סחורות ממצרים ומחו"ל, ומעברי כרם שלום וארז ייפתחו למעבר סחורות. עד כה, מעבר קרני היה המעבר היחיד שאפשר מעבר סחורות מעזה ולתוכה.

מכון ראות טוען כי ליישום של תוכנית זו עשוי להיות מספר השלכות מדיניות:

  • שדרוג מעמדה המדיני של הרש"פ וקיבוע ההפרדה בין ישראל לפלסטינים בעזה - פתיחתם של מעברים נוספים בעזה, צפויה לצמצם את האחריות הישראלית על המעטפת בעזה (ר' סוף האחריות בעזה - דרכי פעולה);

  • חיזוק הכתובת הפלסטינית - על-פי התוכנית, מוכסים פלסטינים יגבו מכס ומע"מ במעבר כרם שלום הגובל במצרים ונמצא בשטח ישראל. אחריותה של הרש"פ לתפעול המעברים עשויה לחזק את הרש"פ ככתובת אפקטיבית בעזה.

    זאת ועוד, התפתחות זו מחזקת את הצורך לבחון הרלוונטיות של הסדר מעטפת המכס (5/94) אשר הגביל את הסמכויות הכלכליות של הרש"פ (ר' מסדרון החלטות קשות לממשלה הפלסטינית: ביטול מעטפת המכס??).

  • חיזוק מעמד הנשיאות הפלסטינית - אם תתקבל דרישתה של ישראל שהאחריות על רשות המכס הפלסטינית תועבר מידי משרד האוצר הפלסטיני לידי משרדו של אבו מאזן, מוסד הנשיאות צפוי להתחזק.


מקורות:


הארץ, 5/4/07 לכתבה המלאה