גיבוש מדיניות סיוע חדשה לרש"פ
עוד בנושא

גיבוש מדיניות סיוע חדשה לרש"פ

ישראל לא תתנגד לסיוע הומניטארי לרשות, ולא תתנגד להעברת כספי סיוע, אם יעדם הוא הארגונים ההומניטאריים ולא מוסדות הרש"פ. ישראל תקפיא גם את העברת כספי המסים, שהיא גובה בשביל הרשות.

משמעות הצעדים הישראליים היא חזרה מההסדרים הכלכליים בין ישראל לפלסטינים כפי שנקבעו בפרוטוקול פריז שצורף להסכם הביניים(9/95).
לפיכך, נראה כי ימיה של מעטפת המכס הישראלית-פלסטינית ספורים, והגיון כלכלי חדש יכונן בין ישראל לרשות הפלסטינית.

לכתבה המלאה (עמירה הס, הארץ, 12/2/06 )