מדיניות ארה"ב כלפי החמאס – חיבוק דב לישראל?

הקשחת מדיניות ארה"ב כלפי החמאס, עשויה להגביל את מרחב התמרון של ישראל מול הרשות הפלסטינית
בית הנבחרים האמריקאי אישר השבוע הצעת חוק נגד הרש"פ בשליטת החמאס, אשר אם יושלם תהליך חקיקתו (אישור של הסנאט וחתימה של הנשיא), יקשה על הממשל להעביר סיוע כספי לרש"פ ולקיים מגע ישיר עם אנשיה (ראו: החלטת הקונגרס H.R. 4681 מ- 23/5/06).

מכון ראות טוען שלמרות שהצעת החוק עולה בקנה אחד עם מדיניות ישראל כלפי החמאס, מדיניות ארה"ב עלולה להגביל את מרחב התמרון המדיני של ישראל.

מה הסוגיה?

ישראל וארה"ב מתואמות ביניהן ביחס למדיניותן כלפי החמאס, ומובילות את הקואליציה הבינ"ל נגדו. עוד לפני אישור החוק, נראה כי מדיניות ארה"ב הנוכחית כלפי החמאס נוקשה יותר מזו של ישראל:
  • בשל איסור המגעים עם ממשלת הרש"פ, ארה"ב דחתה פניות של ישראל לממן מספר פרויקטים כגון מערכת הביוב בחברון (בן, הארץ, 23/3/06);
  • בניגוד לארה"ב, ישראל מסייעת בעקיפין לרש"פ באמצעות המשך אספקת שירותי חשמל, מים ואשפוז וקיזוזם בעבור כספי המיסים שהיא גובה עבור הרש"פ (אלדר, הארץ, 7/5/06).

למה זה חשוב? למה עכשיו?

ישראל שואפת לשמר את הקואליציה הבינ"ל נגד הרש"פ מבלי להביא למשבר הומניטרי ולהתמוטטות הרש"פ. ואולם, בין שני יעדים אלה קיים מתח והם עלולים שלא להיות ברי השגה במקביל. אף כי הקווארטט שוקד על מנגנון להעברת כספים ישירות ל"עם הפלסטיני", אם הקואליציה לא תדע להתגמש ישראל עלולה לעמוד בפני:

  • משבר הומניטרי בשטחי הגדה והרצועה. בשל חשש זה, התפטר שליח הקוורטט לאזור וולפנזון (אלדר, הארץ, 4/5/06).
  • פירוק הרש"פ או אנרכיה שכן חסימת הכספים פוגעת קשות בתפקוד הרש"פ. מנהיג החמאס משעל, אמר כבר כי אם חמאס לא יוכל להגן על העם הפלסטיני – "שתלך הרשות לעזאזל" (הארץ, 17/3/06).
  • מדיניות ארה"ב מחריפה את המתח שבין שני היעדים של ישראל, שכן הגמישות של ישראל מושפעת מהגמישות ומרחב התמרון האמריקאי. אישור החוק בבית הנבחרים האמריקאי עלול לצמצם מרחב זה.

כיווני חשיבה ופעולה

התיאום בין מדיניות ישראל וארה"ב נגד החמאס, עשוי שלא להחזיק לאורך זמן:

  • בניגוד לארה"ב, ישראל לא תוכל לנתק מגע באופן מוחלט מהרש"פ בשל מרקם החיים הגיאוגרפי הכולל תחומים כגון איכות הסביבה, בריאות, הסדרי תנועה ותחומים נוספים.
  • אם ישראל לא תוביל מדיניות ברורה בנושא המגעים עם החמאס, אז שורה של החלטות טכניות בממשל או בקונגרס עלולות להגביל את מרחב התמרון שלה לכשתידרש למגעים ישירים או עקיפים עם ממשלת הרש"פ.
  • ניתוק מגע של ארה"ב מהרש"פ והגברת המעורבות האירופית עלולים לפגוע במעמד הבכורה של ארה"ב כמתווכת בין ישראל לפלסטינים. לפיכך, יכולתה של ארה"ב לשמר את הקואליציה נגד החמאס או לקדם לגיטימציה בינ"ל להתכנסות עלולה להיפגע.