אצולת הארץ: משפחת אל-חוסייני

מנהיגות התנועה הלאומית הפלסטינית התהוותה ממשפחת אל-חסייני המוצגת בספר. דרך השושלת של משפחה זו הספר מתמודד מיתוס הארץ הריקה ומראה שלפני הציונות היתה בישראל תרבות תוססת ופעילה, אולם היא התקשתה מול הציונות והוליכה את את החברה אל הכשלון במלחמת 1948.

אילן פפה, אצולת הארץ: משפחת אל-חוסייני, ירושלים: מוסד ביאליק, 2002.

חשיבות ספר זה הוא בתאור ראשיתה של המנהיגות הלאומית הפלסטינית. מראשית המאה ה-18 ובמשך 250 שנה החזיק המשפחה במשרות החשובות ביותר בירושלים ובמחוזות אחרים בארץ.

קורותיה של המשפחה מראים שהציונות לא הגיעה לארץ ריקה. היתה כאן חברה תוססת לפני בואה של הציונות, שהיתה גם במה מרכזית עליה נאבקו מעצמות ומנהיגים. כל אלה חייבו את המשפחה להתלכד סביב סדר יום פוליטי משותף.

המשפחה ידעה לנווט בין גחמות השלטון המקומי בתקופות השונות אבל בתחילת העידן הלאומי בתולדות החברה הפלסטינית התקשתה המשפחה להנהיג את החברה מול הציונות. בסוף המנדט התברר שהיא לא רק נכשלה במנהיגות הלאומית אלא הובילה את עמה ל"אסון" (נכבה) של 1948.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

PA 22