האדיאולוגיה הציונית

בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידיאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע המודרניזם של היהודים. המחבר מתחקה אחרי מקורותיה של הציונות ומתאר את הסתעפותה הרעיונית המגוונת למן התחלותיה ועד הקמת מדינת ישראל.

שמעוני גדעון, האדיאולוגיה הציונית, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1995

בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידיאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע המודרניזם של היהודים. במלאכת מחשבת המשלבת דיון בהקשר ההיסטורי עם ניתוח תימטי עקיב, המחבר מתחקה אחרי מקורותיה של הציונות ומתאר את הסתעפותה הרעיונית המגוונת למן התחלותיה ועד הקמת מדינת ישראל.

לאור תיאוריות בדבר התהוות הלאומיות בכלל ועל סמך קשת רחבה של מקורות ומחקרים שמעוני מגדיר את הציונות מקרה מובהק של לאומיות אתנית. מובא כאן תאור של המפגש בין דחפים קיומיים ובין רעיונות שצמחו גם בקרב רבדים של האינטליגנציה היהודית המודרנית באירופה וגם בקרב מנהיגי הציבור הדתי-מסורתי- הוא המפגש שהוליד את הציונות.

שמעוני, האמון על ניתוח היסטורי שיטתי, נוקב ובהיר, דן כאן ביסודות הרעיוניים של כל זרמי הציונות- הציונות הכללית, הציונות הדתית-לאומית, תנועת העבודה לזרמיה והרוויזיוניזם. כמו כן נידונות שתי שאלות מכריעות שעדיין לא באו על פתרונן והן מעסיקות את החברה הישראלית עד עצם היום הזה: השפעותיה של האידיאולוגיה הציונית על עיצוב הזהות החילונית של היהודי המודרני וזכותם של היהודים להגדרה עצמית לאומית בארץ ישראל.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

AA 23