מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

אסופת מאמרים- רב שיח ומקורות נלווים בהשתתפות מאיר שמגר, אהרון ברק, רות גביזון ואביעזר רביצקי.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשנ"ט

אסופת מאמרים.

רב שיח ומקורות נלווים בהשתתפות מאיר שמגר, אהרון ברק, רות גביזון ואביעזר רביצקי.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

AA 26