הבוקר למחרת: עידן השלום - לא אוטופיה

הספר הוא תולדה של פרוייקט רחב הקף שהחל עוד לפני כשלון ועידן קמפ-דיוויד ושנמשך בשנתיים הראשונות של אינתיפדאת אל-אקצא. במסגרת הפרוייקט כונסו חוקרים צעירים בעלי חשיבה חדשנית שניסו לבחון את דמותו של הבוקר למחרת ואת העיוותים שגורם מצב החירום המתמשך.

בנבנשתי מירון (עורך), הבוקר למחרת: עידן השלום – לא אוטופיה, ירושלים:כרמל, 2002.

מטרת קובץ המאמרים בספר היא לבחון את עידן השלום כמציאות ריאליסטית ולא כאותופיה. מעטים ערים לכך שהבוקר שלמחרת השלום יהיה רחוק מאוד מהחלום הוורוד אליו אנו שואפים, ושהבעיות שיתעודדו בעקבותיו יהיו שונות אולם לא קלות יותר מאלו שעימן יש להתמודד במצב של העדר שלום או מאלו הכרוכות במאמץ להשיגו.

הקובץ הוא תולדה של פרוייקט רחב הקף שהחל עוד לפני כשלון ועידן קמפ-דיוויד ושנמשך בשנתיים הראשונות של אינתיפדאת אל-אקצא. במסגרת הפרוייקט כונסו חוקרים צעירים בעלי חשיבה חדשנית שניסו לבחון את דמותו של הבוקר למחרת ואת העיוותים שגורם מצב החירום המתמשך.

למרות מעגל האלימות שליווה את הפרוייקט, מסיקים המאמרים בקובץ זה כי כל רכיביו של המצב החדש קיימים כבר כעת. הבוקר למחרת אינו נתפס כנקודת שבר מהפכנית, אלא כתהליך הנעוץ בהווה. למרות מעגל האלימות שליווה את הפרויקט, ושהרחיק את תקוות השלום, מסיקים המאמרים בקובץ זה כי כל רכיביו של המצב החדש קיימים כבר כעת. לכן ברור כיצד תראה הסביבה לאחר הסכסוך.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

PE 33