אסטרטגיה חלופית למשא ומתן

מושג זה עוסק בנקיטת פעולה אשר יש בה כדי להשפיע על הצד השני, אך אינה נעשית בהסכמתו, אלא באופן חד צדדי או בתיאום עם צד שלישי . המושג בוחן את היתרונות והחסרונות הטמונים בפעולה מסוג זה.

לחצו כאן לנוסח המלא באנגלית