הסכם עקרונות

לאחרונה הוזכר המושג 'הסכם עקרונות' כיעד אפשרי של המו"מ המתקרב בין ישראל והפלסטינים. במסמך זה מכון ראות מגדיר מהו 'הסכם עקרונות', ומתייחס למושג זה בהקשר של חידוש התהליך המדיני.

הגדרה1

המושג "הסכם עקרונות" מתאר הסכם מסגרת כללי ולא מפורט בין שני צדדים או יותר, אשר מופיע בו תוואי בסיסי לפתרון מחלוקות קיימות, ואשר אין בו בלבד להביא לסיום מחלוקות אלו.

רקע

'הסכם עקרונות' הוא מעין זכרון דברים, בין שני צדדים או יותר, היוצר לכאורה מחויבות ביניהם להביא לפתרון המחלוקות ביניהם באמצעות הסכם נוסף, או שורה של הסכמים, מפורט[ים] יותר. הסכם עקרונות יכול להתייחס לתוכן פתרון המחלוקת עצמה או למנגנון יישוב המחלוקת. הסכם כזה יכול, אך אינו חייב, לכלול מנגנון יישום על-פי מבנה או לוח-זמנים או שניהם.

הסכמי עקרונות בתהליך המדיני

מדינת ישראל חתמה בעבר על מספר הסכמי עקרונות מדיניים-דיפלומטיים:

הסכמי קמפ-דיוויד (9/78) - במסגרת תהליך השלום עם מצרים, חתמה ישראל על שני הסכמי מסגרת עם מצרים וארה"ב (ללא השתתפות הפלסטינים):

  • הסכם המסגרת בין ישראל למצרים התווה את העקרונות לחוזה שלום בין ישראל למצרים, אשר נחתם לבסוף ב- 3/79;

תהליך אוסלו:

  • הצהרת העקרונות (9/93) אשר נחתמה בין ישראל לאש"ף קבעה את מבנה התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני ואת עקרונות ההגעה למצב הקבע.

  • מזכר שארם א-שיח (9/99) עדכן את מבנה התהליך המדיני. לפי ההסכם, ישראל והפלסטינים אמורים היו להגיע להסכם מסגרת על מצב הקבע ולאחריו להסכם כולל על מצב הקבע.2

מפת הדרכים (4/03) אשר אומצה ע"י ישראל והפלסטינים קבעה מבנה שונה מתהליך אוסלו להגעה למצב הקבע. עפ"י התכנית, בשלב הראשון יבצעו ישראל והפלסטינים צעדים בוני-אמון, בשלב השני תוקם מדינה פלסטינית בגבולות זמניים ולאחר מכן, בשלב השלישי ייחתם הסכם קבע. התוכנית כללה לוח זמנים מפורט ליישום.

לאחרונה (7/07)3 בוחנים ישראל והפלסטינים הצעה לנהל מו"מ על 'הסכם עקרונות על מצב הקבע', קרי הסכם מסגרת אשר יתווה את אופייה של המדינה הפלסטינית וישרטט באופן עקרוני את הפתרון לסוגיות התלויות ועומדות.


1 מכון ראות מודה לעו"ד מוטי קריסטל על תרומתו למסמך זה. עם זאת, תוכנו של מסמך זה הוא על דעת מכון ראות ובאחריותו בלבד.

2 הסכם המסגרת על מצב הקבע" ("Framework Agreement on Permanent Status") נודע כ- FAPS ואילו "ההסכם הכולל על מצב הקבע" ("Comprehensive Agreement on Permanent Status") נודע כ- CAPS. ר' שר גלעד, במרחק נגיעה, תל-אביב: משכל, 2001, עמ' 56.

3 ר' רביד ברק ואלוף בן, הארץ, (25/07/07);בן כספית, מעריב, 26/07/07.