מאזן החוסן והביטחון הלאומי

כנס הרצליה, מפגש של כ – 300 אישים מצמרת העשייה של מדינת ישראל והתפוצות, מהווה יוזמה ייחודית להתמודדות עם מכלול סוגיות החוסן הלאומי של המדינה.

עוזי ארד (עורך), מאזן החוסן והביטחון הלאומי, תל אביב: ידיעות אחרונות, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2001.

מלבד תמצית ממצאיו של הכנס, כוללת אסופה זו פירוט מלא של מהלך דיוני הכנס ושל ההרצאות שנישאו בו על פי נושאי המושבים השונים בהם: מאזן ההסדרים ויציבותם העתידה, ארה''ב - ממשל חדש, כיוונים חדשים, כלכלה והחוסן הלאומי, עוצמה הטכנולוגית ומאזן ההרתעה ועוד.

כמו כן, מרוכזים באסופה זו דוחות צוותי העבודה שהוכנו לקראת הכנס בנושאים: בסיסים פנימיים לביטחון לאומי, עצימות נמוכה והרתעה אסטרטגית, טכנולוגיה מתקדמת וחוסן לאומי, צעדים להגדלת התוצר הכלכלי ותרומת מערכת החינוך לחוסן הלאומי.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SE 22 C45