חוק היסוד הפלסטיני

חוק היסוד של הרשות הפלסטינית משמש כחוקתה הזמנית עד לכינונה של מדינה פלסטינית.

הגדרה

המונח "חוק היסוד של הרשות הפלסטינית"1 ("אל-קאנון אל-אסאסי") מתייחס לחוקה הזמנית של הרש"פ עד לכינונה של מדינה פלסטינית.

רקע

הרשות הפלסטינית (הרש"פ) נוצרה מכוח הסכם הביניים (9/95) שנחתם בין ישראל לאש"ף במסגרת תהליך אוסלו.
הסכם הביניים מתייחס ישירות לחוק היסוד: "הארגון, המבנה והתפקוד של המועצה ייקבעו על פי הסכם זה ועל פי חוק היסוד לרשות הפלסטינית לממשל עצמי בשלב הביניים, אשר יאומץ על ידי המועצה. חוק היסוד וכל התקנות מכוחו לא יעמדו בניגוד להוראות הסכם זה".2
חוק היסוד היה אמור לשמש כחוקה הזמנית של הרש"פ במהלך תקופת הביניים (5/94-99). החוק עבר במועצה המחוקקת הפלסטינית (10/97) אולם אושרר על ידי יו"ר הרש"פ, ערפאת, רק כעבור חמש שנים (5/02), וגם אז לא יושם במלואו.
חוק היסוד יחד עם חוק הבחירות הפלסטיני, עליו חתם ערפאת (7/12/95) (ר' שיטת הבחירות של הרשות הפלסטינית), משמשים כבסיס החוקתי למערכת הפרלמנטארית של הרש"פ (ובכך החליף את הסכם הביניים).
בחוק היסוד עוגנה עליונותו של אש"ף ביחס לרש"פ כשנקבע כי אש"ף הוא הנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני והקמת המדינה תהיה תחת הנהגתו.3
בעקבות לחץ פנימי ובין-לאומי על ערפאת, הוכנסו בחוק שינויים, שלא ברוח הסכם הביניים, בפברואר-מרץ 2003, שעיקרם היה יצירת מוסד ראש הממשלה הפלסטיני. ואולם היו"ר ערפאת מיאן להעביר לרה"מ סמכויות ביצועיות מסוימות כפי שהתחייב בחוק.
אחרי מינויו של אבו מאזן לראשות הממשלה (3/03), התמקדו חברי המועצה המחוקקת הפלסטינית בתיקון חוק היסוד כבסיס לחוקה. עם זאת הטיוטה האחרונה שהוצגה על ידי הרש"פ כטיוטה הרלבנטית לקראת כינונה של מדינה פלסטינית הייתה של ועדה מיוחדת שמינה אש"ף, ואינה מושתתת על חוק היסוד (ר' חוקת המדינה הפלסטינית – טיוטה 3). החוקה העתידית של המדינה הפלסטינית, צפויה להחליף את חוק היסוד עם כינונה של מדינה פלסטינית.


1 לחוק היסוד היו מספר טיוטות שעליהן התנהל ויכוח פנים פלסטיני ציבורי נוקב. מסמך זה מתייחס רק לטיוטה האחרונה שאושרה במועצה המחוקקת הפלסטינית (10/97) ולשינויים שנערכו בה ב- 2003.
2 ר' הסכם הביניים סעיף III/7 ("מבנה המועצה הפלסטינית")
3 ר' ההקדמה לחוק היסוד.