חוקת המדינה הפלסטינית - טיוטה 3

הטיוטה השלישית של חוקת המדינה הפלסטינית נוסחה באש"ף ועתידה להיכנס לתוקף עם כינונה של המדינה הפלסטינית.

הגדרה

המונח חוקת המדינה הפלסטינית - טיוטה 3 (להלן הטיוטה ה- 3) מתייחס לטיוטת החוקה של המדינה הפלסטינית, אשר גובשה במסגרת אש"ף (05/03)ועתידה להיכנס לתוקף עם כינונה של מדינה פלסטינית.1

רקע

הטיוטה ה- 3 היא הביטוי העדכני ביותר של המסמכים המכוננים של המערכת החוקתית הפלסטינית ומבטאת את התפישה הפלסטינית ביחס להגדרות החוקתיות של המדינה הפלסטינית. הטיוטה גובשה במסגרת ועדה מיוחדת שמינתה המועצה המרכזית של אש"ף2 והיא נועדה להיכנס לתוקפה עם הקמתה של מדינה פלסטינית. הטיוטה ה- 3 נכתבה לנוכח מפת הדרכים3 (4/03), הקוראת לכינון מהיר של חוקה לקראת הקמתה של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים בשלב השני של מפת הדרכים עוד לפני הסדר הקבע. לפיכך, הטיוטה ה- 3 הניחה, במשתמע, כי גבולותיה של המדינה הפלסטינית יהיו זמניים וכי תהיינה מספר סוגיות שתיוותרנה תלויות ועומדות בין ישראל לבין הפלסטינים. הטיוטה ה- 3 כוללת כ- 190 סעיפים המתייחסים לנושאים חוקתיים שונים כגון: הפרדת רשויות וזכויות אזרח.

תהליך אשרור ושינוי החוקה

החוקה אמורה להיות מאושרת בשלושה שלבים:

  1. על-ידי המועצה הלאומית הפלסטינית (להלן המל"פ) או המועצה המרכזית של אש"ף;4
  2. לאחר מכן, על-ידי מועצת הנבחרים (הרשות המחוקקת של המדינה הפלסטינית), ברוב של שני שלישים;
  3. ולבסוף, על-ידי משאל עם, אשר ייערך בהתאם להחלטת מועצת הנבחרים של המדינה (לא מוגדר האם משאל העם ייערך בקרב תושבי המדינה הפלסטינית או בקרב בני העם הפלסטיני כולו – ר' מפת העם הפלסטיני).
  4. את החוקה ניתן לשנות רק אחרי שנכנסה לתוקף – כלומר אחרי כינונה של מדינה פלסטינית – באישור של שני שליש מחברי מועצת הנבחרים.5

נספח

רקע היסטורי – טיוטות החוקה השונות של המדינה הפלסטינית

תהליך כתיבת טיוטת החוקה כלל שני מאמצים עיקריים: במסגרת אש"ף, נכתבו טיוטות חוקה שונות החל מ- 1988;במסגרת הרש"פ, היה ניסיון להתאים את חוק היסוד הפלסטיני (אל-קאנון אל-אסאסי), ששמש כחוקה הזמנית של הרש"פ, כך שישמש כמסמך החוקתי המכונן של המדינה הפלסטינית העתידית. אחרי הכרזת אלג'יר (11/88) על ידי ערפאת בכינוס של המל"פ של אש”ף, הוחלט כי תוקם ועדה שתתחיל לדון בכינון חוקה. עבודות הוועדה התנהלו בעצלתיים עד כינונה של הרש"פ בעקבות הסכם עזה ויריחו (5/94) והסכם הביניים (9/95).המועצה המחוקקת הפלסטינית של הרש"פ, שנבחרה אחרי הבחירות בגדה המערבית ורצועת עזה (1/96), החליפה את הוועדה בתהליך כינון החוקה. ב-1997 הציגה המועצה את החוק הבסיסי כמסמך ביניים חוקתי. מסמך זה לא אושר על-ידי ערפאת עד 2002, וגם אז לא יושם במלואו. משנת 1999, הובילה במקביל המועצה המרכזית של אש"ף מאמץ נוסף לכינון חוקה קבועה לקראת הכרזת העצמאות הצפויה עם תום תקופת הביניים (5/94-99). ועדה זו, בראשות נביל שעת', הציגה טיוטה ראשונה בשנת 2001. בחזון הנשיא בוש למזרח התיכון (6/02) הציג נשיא ארה"ב בוש מתווה לחידוש התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים וקרא לכינון חוקה חדשה. בעקבות נאום בוש, הוצגו כמה גרסאות משופרות של טיוטת החוקה הראשונה של אש"ף מ- 2001.אחרי מינויו של אבו מאזן לראשות הממשלה (3/03), עיקר המאמץ הפלסטיני התמקד בתיקון חוק היסוד כבסיס לחוקה. אולם המל"פ של אש"ף המשיכה לעבוד במקביל על טיוטה משלה. הטיוטה ה- 3 היא התוצר של מאמץ זה. הטיוטה נכתבה לקראת האפשרות של כינון מדינה פלסטינית בגבולות זמניים במסגרת השלב השני של מפת הדרכים.


1 לתרגום של הטיוטה ה- 3 (5/03) של החוקה בתוספת פרשנויות, ר': Nathan Brown, The Third Draft Constitution for a Palestinian State: Translation and Commentary, Palestinian Center for Policy and Survey Research, October 2003.
2 הטיוטה האחרונה נכתבה על ידי ועדה מיוחדת שמינה אש"ף בראשות מחזיק התיק לתכנון ושיתוף פעולה אזורי ברש"פ נביל שעת'. טיוטות אחרות נכתבו גם במסגרת הרש"פ – ר' נספח מצורף: "רקע היסטורי: טיוטות החוקה השונות של המדינה הפלסטינית".
3 בחזון הנשיא בוש למזרח התיכון (2/02) הציג נשיא ארה"ב מתווה לחידוש התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים וקרא לכינון חוקה פלסטינית חדשה. במפת הדרכים (4/03) של הקווארטט, שהתבססה על נאום בוש, מופיעה קריאה לכינון מהיר של חוקה לקראת הקמתה של "מדינה פלסטינית בגבולות זמניים":"..Palestinians undertake comprehensive political reform in preparation for statehood, including drafting a Palestinian constitution, and free, fair and open elections upon the basis of those measures.." (See "Roadmap" (5/03), Phase 1: Ending Terror and Violence, Normalizing Palestinian Life , and Building Palestinian Institutions)
4 הנחת מנסחי החוקה הייתה שתהליך זה יתבצע עוד בטרם תכונן מדינה פלסטינית.
מקורות נוספים

מקורות חיצוניים נוספים

1. Brown Nathan J., Palestinian Politics after The Oslo Accords, University of California Press, 2003;2. Brown Nathan, The Third Draft Constitution for a Palestinian State: Translation and Commentary, Palestinian Center for Policy and Survey Research, October 2003;