כיבוש

המונח עוסק בסוגית האחריות של כובש על-פי המשפט הבין-לאומי. הכיבוש כולל לרוב שליטה על שטח שנמצא מחוץ לסמכויות הריבוניות המוכרות של הכובש ואשר השליטה בו אינה בהסכמת האוכלוסיה המקומית. מצב של כיבוש נוצר לרוב כתוצאה ממלחמה.

לחץ כאן למונח המלא באנגלית.