רעיונות לחילופי שטחים מאוכלסים וסוגיית ערביי ישראל במצב הקבע

בין אם תעלה סוגיית מעמדם המדיני-משפטי של ערביי ישראל לדיון במו"מ בין אם לאו, סוגיה זו צפויה לעורר כמה שאלות.

עיתון "הארץ" פרסם לאחרונה מספר מאמרים הדנים באפשרות חילופי שטחים מאוכלסים בערבים-ישראלים בתמורה להעברת חלק מהיישובים הישראליים בגדה המערבית לריבונות ישראל. שניים מהבולטים במאמרים אלה נכתבו ע"י גדעון ביגר ושאול אריאלי.


ביגר טוען ש"אין מנוס מהעברת שטחים מאוכלסים ביהודים לישראל במקביל להעברת שטחים מאוכלסים בערבים למדינה הפלסטינית". לעומתו, אריאלי מעלה שורה של קשיים אשר עלולים להפוך את האופציה של חילופי שטחים "ללא מעשית ולמסוכנת".


בין אם תעלה סוגיית מעמדם המדיני-משפטי של ערביי ישראל לדיון במו"מ בין אם לאו, סוגיה זו צפויה להשפיע על מערכת היחסים המשולשת בין ישראל, המדינה הפלסטינית העתידית, ואזרחי ישראל הערבים, ולעלות כמה שאלות:

  • אזרחות - האם יש להתיר זכאות לאזרחות כפולה (דרכון כפול) - פלסטינית וישראלית?

  • הגדרה עצמית - האם הקמת המדינה הפלסטינית תממש או תמצה את הזכות להגדרה עצמית של העם הפלסטיני כולו, כולל ערביי ישראל, ותסיר סוגיה זו מעל סדר היום המדיני? או האם גם לאחר הקמת המדינה הפלסטינית, תישארנה קבוצות או אנשים בקרב ערביי ישראל הרואים עצמם כ"פלסטינים", אשר תביעתם להגדרה עצמית לא מומשה?

  • ייצוג - האם המדינה הפלסטינית תייצג את תושביה ואזרחיה בלבד? האם מתקיימת חפיפה בין השטח לבין האוכלוסייה המיוצגת על-ידי המדינה הפלסטינית? או האם המדינה הפלסטינית תתבע לייצג כל פלסטיני - תושב או אזרח בשטחה או מחוצה לו - ובכלל זה ערביי ישראל?

  • מעמד מיוחד עפ"י ההסכמים - האם מדינת ישראל תכיר בזכויות ייחודיות של אזרחיה הערבים אל מול המדינה הפלסטינית, כגון בתחום הייצוג הדיפלומטי, המעמד האישי, או קשרי הסחר?


להרחבה ר' מסמך מכון ראות: 'מעמד ערביי ישראל במצב הקבע'.

מקורות

גדעון ביגר, "הדרך היחידה להסכם", הארץ, 14/8/07. לכתבה המלאה.
שאול אריאלי, "לא כך נשיג רוב", הארץ, 3/9/07. לכתבה המלאה.