ארגון שנחאי לשיתוף פעולה (SCO)

'ארגון שנחאי לשיתוף פעולה' (Shanghai Cooperation Organization) הוא ארגון בין-לאומי שנועד לבנות אמון ולהגביר את שיתוף הפעולה בין מספר מדינות באסיה, בין הבולטות שבהן רוסיה וסין.

הגדרה

'ארגון שנחאי לשיתוף פעולה' (Shanghai Cooperation Organization - SCO) הוא ארגון בין-לאומי שנועד לבנות אמון ולהגביר את שיתוף הפעולה הפוליטי, הכלכלי והביטחוני בין מספר מדינות באסיה - סין, רוסיה, קזחסטן, קירגיסטן, טג'יקיסטן ואוזבקיסטן.

רקע

ארגון שנחאי לשיתוף פעולה (SCO) הוקם ב- 1996 תחת השם 'שנחאי 5', במטרה ליישב את סכסוכי הגבולות בין סין ורוסיה, לפרק ולפקח על מעבר נשק בגבולן ולבסס יחסי אמון, שכנות וביטחון טובים בין המדינות החברות בארגון. ב- 2001 הצטרפה גם אוזבקיסטן לארגון והפכה את 'שנחאי 5' ל'ארגון שנחאי לשיתוף פעולה'. כיום, חברות ב- SCO שש המדינות המקוריות וארבע מדינות נוספות במעמד של משקיפות - איראן, הודו, פקיסטן ומונגוליה.

תחומי הפעילות בארגון הורחבו ומתמקדים כיום בשמירה על יציבות אזורית, עידוד שלום ובטחון באמצעות פיתוח שיתוף פעולה אזורי בתחומים המדיני, הכלכלי, התרבותי, התיירותי, איכות הסביבה ועוד.

בשנים האחרונות ה- SCO הופך לארגון בין-לאומי בעל דגש בטחוני שמתמקד במלחמה בטרור, בקיצוניות ובבדלנות.1

תחומי הפעולה של ה- SCO

מדינות ה- SCO פועלות בעיקר בתחומי האנרגיה, הביטחון והפוליטיקה:2

  • הרחבת שיתוף הפעולה בנושא האנרגיה - מדינות ה- SCO שולטות במאגרים גדולים של אנרגיה (גז ונפט בעיקר).3 בין המדינות החברות והמשקיפות קיימים חוזי ענק בתחום האנרגיה וישנה בחינה מתמדת של דרכים להרחבת שיתוף הפעולה בתחום.4 הרחבת שיתוף הפעולה של ה- SCO עם מדינות נוספות יכולה להוביל לשליטתו הפוטנציאלית במרבית מאגרי הנפט והגז העולמיים.

  • חזון ביטחוני מתרחב - למרות שלמדינות הארגון אין עדיין הסכם ביטחוני משותף, ב- 2006 הוחלט על מדיניות של שיתוף פעולה וסיוע צבאי בכל נושא שעלול להוות איום על השלום והיציבות באזור.5 במסגרת הגברת שיתוף הפעולה הצבאי והמודיעיני, ערכו מדינות הארגון באוגוסט 2007 תרגיל צבאי משותף, הגדול בשש השנים האחרונות, שכלל כ- 6,500 כוחות חמושים וכ- 80 כלי טיס (8-17/08/07).6

  • מעמד פוליטי - כיום צובר ה- SCO מעמד פוליטי בין-לאומי. מעמד זה נובע מתרגום ההשפעה של מדינות ה- SCO בתחומי האנרגיה, הכלכלה והביטחון לתחום הפוליטי. הארגון, ובמיוחד שתי המדינות המובילות אותו סין ורוסיה, נתפס כסוג של חלופה למעצמתיות של ארה"ב.7


1 לאחר התרגיל הצבאי הגדול הקיץ (8/07) ולנוכח העלייה במעמדן של רוסיה וסין גוברת ההנחה כי ה- SCO יכול להפוך לחלופה לנאט"ו (ר' מלמן, "בדרך לעולם תלת קוטבי", הארץ, 19/8/07, וסוכנויות הידיעות, הארץ, 19/8/07).

2 הפעילות הגוברת של מדינות ה- SCO בתחומי האנרגיה, הביטחון והפוליטיקה מצביעה על שאיפותיהן בזירה האזורית והבין-לאומית. יש הרואים בהרחבת תחומי הפעילות של ה- SCO שאיפה ליצירת מאזן כוחות חדש עם ארה"ב (CFR, 12/6/06).

3 חברות ה- SCO והמדינות המשקיפות מחזיקות יחדיו בכ- 23% ממאגרי הנפט העולמיים ובשני מרבצי הגז הטבעי הגדולים בעולם. איראן למשל, המשמשת כמשקיפה בארגון, מחזיקה בכ- 12% ממאגרי הנפט העולמי ובמרבץ הגז השני בגודלו בעולם אחרי רוסיה (JINSA Online, 3/12/06). ר' גם פירוט מאגרי נפט וגז עולמיים באתר האנרגיה של ממשלת ארה"ב (לאתר הרשמי לחצ/י כאן).

4 ר' למשל עסקת צינור הגז (בשווי 700 מיליון דולר) שנחתמה ב- 1997 בין קזחסטן לסין והושלמה השנה. ב- 19/8/07, לאחר הועידה השנתית של ה- SCO ובמהלך ביקור רשמי של נשיא סין בקזחסטן, חתמו הצדדים על הסכם נוסף להשלמת השלב השני בפרויקט, צינור נפט שיקשר בין סין לקזחסטן (UPI Asia Online, 23/8/07).

5 יש הרואים את קריאת ה- SCO ביולי 2005 לסיום הנוכחות האמריקנית באוזבקיסטן כאירוע שסימל את השינוי באופיו של ה- SCO והגביר את הצביון ביטחוני שלו (CFR, 12/6/06).

6 ר' סוכנויות הידיעות, הארץ, 19/8/07.

7 דוגמא למעמד הפוליטי המוביל של ה- SCO באה לידי ביטוי ביחסים בינו לבין איראן. נכון להיום איראן חברה ב- SCO כמשקיפה בלבד, ואולם הארגון משמש מבחינתה מוסד בו שאיפותיה הפוליטיות, הכלכליות (מיצוי משאבי הטבע שלה) והביטחוניות יכולות לבוא לידי ביטוי, במיוחד לנוכח הלחץ שמופנה נגדה מצד ארה"ב. בעזרת שדרוג חברותה בארגון איראן שואפת לבסס את מעמדה האזורי; להתקרב למעצמות העולות כסין, רוסיה והודו; לזכות בחסינות כלכלית ופוליטית ומעמד בינ"ל מוביל; וייתכן אף להוות 'תחנת מעבר' בין מדינות ערביות נוספות השואפות להתקרב למדינות מרכז אסיה.