היום שאחרי ועידת אנאפוליס - היערכות לאפשרות כישלון התהליך המדיני

המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים לקראת ועידת אנאפוליס מתנהל תחת עננה של ספק לגבי סיכויי הצלחתו. ובכל זאת, עד כה לא מסתמנת בישראל היערכות לאפשרות של כישלון המו"מ והבנה של משמעויותיו. מסמך זה מתמקד במשמעויות המדיניות של כישלון כזה ובהיערכות לקראתו.

תקציר


1. המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים לקראת ועידת אנאפוליס מתנהל תחת עננה של ספק לגבי סיכויי הצלחתו. ובכל זאת, עד כה לא מסתמנת בישראל היערכות לאפשרות של כישלון המו"מ והבנה של משמעויותיו. מסמך זה מתמקד במשמעויות המדיניות של כישלון כזה ובהיערכות לקראתו.


2. לאחר השתלטות החמאס על עזה (6/07) וכינונה של ממשלת החירום בגדה בראשות פיאד, נדמה היה שנוצרה הזדמנות לשבור את הקיפאון המדיני בין ישראל לבין הפלסטינים ולנהל עם אבו-מאזן מו"מ מתוקף תפקידו כיו"ר אש"ף והרש"פ. לכאורה, אבו-מאזן ופיאד הם השותפים הפלסטינים הנוחים ביותר שהפלסטינים יכולים להעמיד.


3. ואולם, ספק אם בעת הנוכחית יכולה להתקיים 'שותפות' ישראלית-פלסטינית בשל (א) פערים משמעותיים כלפי 'הסוגיות התלויות ועומדות', מבנה המו"מ וסדר היום שלו; (ב) חולשתו של אבו-מאזן בזירה הפנים-פלסטינית; (ג) שליטתו של החמאס בעזה וכוחו בגדה. לפיכך, קיימת סבירות רבה שהתהליך המדיני יעלה על שרטון.


4. מכון ראות מגדיר 'כישלון של התהליך המדיני' כאחד מהתרחישים הבאים: (א) אחד או שני הצדדים יכריזו על חוסר יכולת להגיע להסדר; (ב) הצדדים יגבשו הסכם אך תהליך אשרורו או יישומו ייכשל בצורה ברורה; (ג) אירוע חיצוני יסכל את התהליך המדיני ויביא לביטולו. אירוע כזה עשוי להיות השתלטות החמאס על הגדה, התנקשות בחיי אבו מאזן או סלאם פיאד, וכיוצ"ב.


5. לכישלון עלולות להיות השלכות מדיניות מרחיקות לכת. הוא עלול לסלול את הדרך להשתלטות החמאס על הגדה, לגל אלימות, לקריסה של הרש"פ ול'היפוך' פלסטיני ביחס לעיקרון 'שתי מדינות לשני עמים' שעלול להביא לפירוק הרשות הפלסטינית.


6. כל אלה עלולים להביא, בשלב מאוחר יותר, להיפוך בעמדת הקהילה הבין-לאומית כלפי 'פתרון שתי המדינות לשני עמים' ולאימוץ 'פתרון המדינה אחת' על בסיס 'קול אחד לכל אחד'. במילים אחרות, לכישלון התהליך המדיני יש משמעויות אסטרטגיות בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.


7. הנחת העבודה של המסמך היא שקיומה של הרש"פ ויכולתה לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה הפלסטינית הם אינטרס ישראלי מרכזי גם במקרה של כישלון התהליך המדיני.


8. לפיכך, מסמך זה מציע שורה של כיווני חשיבה ופעולה שמטרתם לעגן את העיקרון של 'שתי מדינות לשני עמים' ולחזק את הרש"פ ואת הנהגת הפת"ח בגדה עוד לפני סיום המשא ומתן הנוכחי, במקביל אליו וללא תלות בתוצאתו. עיקרי הדברים הם כדלקמן:


א. חיזוק הרש"פ באמצעות שת"פ והעברה לידיה של כוחות וסמכויות בתחומי כלכלה, דיפלומטיה שמוחזקים כעת בידי ישראל;


ב. יש לשקול את שחרורו של מרוואן ברגותי כדי ליצור עתודה של מנהיגות מטעם הפת"ח לאבו-מאזן ופיאד.

למסמך המלא לחצו כאן.