ערביי ישראל והזכות הפלסטינית להגדרה העצמית

התבטאויות כי מדינה פלסטינית עתידית תהווה פיתרון גם לערביי ישראל, נוגעת לנושא ההגדרה העצמית בקרב העם הפלסטיני.

ההתייחסות של שרת החוץ לבני לזיקה בין המדינה הפלסטינית לערביי ישראל קשורה לשאלת ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני.

מקורות ישראליים מסרו כי שרת החוץ לבני אמרה כי המדינה הפלסטינית תהווה פיתרון לאומי לערביי ישראל. בתגובה, גינו חכ"ים ממפלגת העבודה והמפלגות הערביות את דבריה.

שיח זה אודות הזיקה בין המדינה הפלסטינית לערביי ישראל קשור לשאלת ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני, אשר לכאורה כולל שתי גישות:

1. גישת ההכלה- לפי גישה זו הזכות להגדרה עצמית של כל פלסטיני באשר הוא, כולל של ערביי ישראל, תמומש ותמוצה במדינה הפלסטינית. לפיכך, הקמתה של מדינה פלסטינית אמורה להסיר נושא זה מסדר היום המדיני.

2. גישת תושביה\אזרחיה בלבד- המדינה הפלסטינית תממש ותמצה את הזכות להגדרה עצמית של תושביה ואזרחיה בלבד. עפ"י גישה זו, אפילו לאחר הקמתה של מדינה פלסטינית, ייתכן שעדיין יהיו כאלה - כגון קבוצות של פליטים פלסטיניים או ערביי ישראל - שיטענו שזכותם להגדרה עצמית לא מומשה.


למידע נוסף בנושא:

מו"מ עם הפלסטינים 7: הזכות להגדרה עצמית
מצב הקבע של הזכות הפלסטינית להגדרה עצמית


מקורות

ברק רביד, יואב שטרן ושחר אילן, הארץ, 18.11.2007
שירה קלייר פרנקל, ג'רוזלם פוסט, 18.11.2007