סוגיית ערביי ישראל ותהליך אנאפוליס

סוגיית ערביי ישראל עשויה להיות מושפעת מהמשא ומתן הישראלי-פלסטיני שיפתח לאחר ועידת אנאפוליס.

בנייר עמדה שפורסם לאחרונה, מונה דובי שורץ מספר נושאים במשא ומתן הישראלי-פלסטיני שצפוי להיפתח בעקבות אנאפוליס, הנוגעים למעמדם של ערביי ישראל:

1) שאלת ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית;

2) סוגיית הגבולות - האם יישובי המשולש על כ-115-140,000 תושביהם יעברו לריבונות פלסטינית?

3) סוגיית הפליטים - האם יחזרו פליטים ליישוביהם? האם סוגיית הפליטים הפנימיים תיכלל במסגרת הסדרי הפיצוי?

4) סוגיית מערכת היחסים המשולשת בין מדינת ישראל, המדינה הפלסטינית והערבים אזרחי ישראל.

5) סוגיית סוף הסכסוך וסופיות התביעות - האם החלטה שהסכם הקבע יביא את הסכסוך ואת תביעות הצדדים לקיצם, אכן עונה לתביעותיהם של הערבים בישראל ומחייבת גם אותם?.

ר' דובי שורץ, "ומי לא יגיע לאנאפוליס", 23/11/07.

בנוגע לזיקה בין סוגיית ערביי ישראל לסוגיית הקמתה של מדינה פלסטינית בגבולות קבע, מכון ראות הצביע בעבר על התובנות הבאות:

  • סוגיית הייצוג הפלסטיני - האם המדינה הפלסטינית - בגבולות קבע או בגבולות זמניים - תייצג את תושביה ואזרחיה בלבד או תשאף לייצג את כלל העם הפלסטיני ובכלל זה גם את הערבים אזרחי ישראל? (ר' בלוג של גידי גרינשטיין: סוגיית הייצוג הפלסטיני).

  • הזכות הפלסטינית להגדרה עצמית - האם הקמת מדינה פלסטינית ממצה את הזכות הפלסטינית להגדרה עצמית ומסירה סוגיה זו מעל סדר היום (ר' 'סופיות תביעות') או האם גם לאחר הקמת המדינה הפלסטינית תישארנה קבוצות של 'פלסטינים', אשר תביעתם להגדרה עצמית לא מומשה? (ר' בלוג של גידי גרינשטיין: הזכות להגדרה העצמית).

  • השפעת 'החוקה הפלסטינית' על יחסי ישראל ואזרחיה הערבים - מניתוח של מכון ראות את טיוטת החוקה השלישית (והאחרונה עד כה) של המדינה הפלסטינית העתידית, ניתן להבין שצפויה זיקה בינה לבין ערביי ישראל (ר' ממשקי המערכת החוקתית הפלסטינית והישראלית).

ר' מסמכים נוספים בנושא:

ערביי ישראל במצב הקבע

יחסי ישראל והמדינה הפלסטינית במצב הקבע

בינאום סוגיית ערביי ישראל- מסוגיית פנים ליחסי חוץ