ההצהרה המשותפת בוועידת אנאפוליס: נקודות מרכזיות

ניתוח מכון ראות של ההצהרה המשותפת הישראלית-פלסטינית שהוקראה בוועידת אנאפוליס (27/11/07).
המטרה: הסכם קבע המבוסס על עיקרון שתי המדינות – "מטרת הצדדים היא להניח את הבסיס לשתי מדינות, ישראל ופלסטין, שיחיו זו לצד זו בשלום וביטחון... להביא לעידן חדש של שלום המבוסס על חופש, ביטחון, צדק, כבוד והכרה הדדית."

האסטרטגיה: 'גישת החבילה' – מטרת המשא ומתן היא להשיג הסכם קבע אחד מקיף אשר יפתור את כל הסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל לפלסטינים ויסדיר את היחסים במצב הקבע בין מדינת ישראל למדינה הפלסטינית העתידית. אסטרטגיה זו מהווה אימוץ של 'גישת חבילה' על פני גישת 'המדינה הפלסטינית תחילה' (ר' מכון ראות: מאנאפוליס למצב קבע).

היישום
  • מנגנון שמובל ע"י ארה"ב – הצדדים מסכימים "להקים מנגנון משותף אמריקני, ישראלי ופלסטיני, שיובל בידי ארה"ב..."
  • בין סרגל זמנים לסרגל ביצועים – מצד אחד, הצדדים אמורים להגיע להסכם לפני סוף 2008. מצד שני, יישום הסכם הקבע "יותנה ביישום מפת הדרכים בידי הצדדים בהתאם לשיפוטה של ארה"ב."
סוף סכסוך / סופיות תביעות – ההצהרה המשותפת אינה קובעת שהסכם הקבע יביא ל'סוף סכסוך' ול'סופיות תביעות' בין הצדדים . מושגים אלו היו תנאי ישראלי להסכם קבע במסגרת תהליך אוסלו.במקום זאת, מצויין בהצהרה שהצדדים מביעים את נחישותם "לסיים את שפיכות הדמים, את הסבל ואת עשרות שנות הסכסוך."

מיהו השותף הפלסטיני? – הנציג הפלסטיני הוא הארגון לשחרור פלסטין (אש"ף) המיוצג באמצעות אבו מאזן מתוקף תפקידו כ"יושב-ראש הוועד המנהל של אש"ף ונשיא הרשות הפלסטינית".

לנוסח ההצהרה המשותפת באנגלית,
לחצ/י כאן.