נאום אבו-מאזן בוועידת אנאפוליס – נקודות עיקריות

מכון ראות מנתח את הנקודות המרכזיות העולות מנאומו של אבו מאזן בוועידת אנאפוליס (27/11/07).

בנאום שנשא בוועידת אנאפוליס (27/11/07), התייחס אבו-מאזן לשורה של סוגיות הקשורות למשא ומתן בין ישראל לפלסטינים.להלן ניתוח של הנקודות המרכזיות :

 • המטרה: הסכם קבע המבוסס על עיקרון שתי המדינות - "יש להגיע לפתרון של שתי מדינות המבוסס על סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל". מימוש עקרון שתי המדינות יבטיח את זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית.

 • אסטרטגיית ההגעה למצב הקבע: מו"מ על הסכם אחד כולל - "עלינו להתחיל מחר במשא ומתן מקיף ועמוק על כל נושאי הסדר הקבע. זה כולל את ירושלים, הפליטים, הגבולות, ההתנחלויות, הביטחון, המים ועוד".

 • התייחסות ספציפית למספר סוגיות הקבע:

  ירושלים בירת המדינה הפלסטינית - " ... ירושלים המזרחית תהיה בירתנו, ונקיים יחסים פתוחים עם ירושלים המערבית".

  'הגדה המערבית ורצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת' - "מחויבותינו היא לאחדות עמינו בגדה המערבית וברצועת עזה כיחידה גיאוגרפית ופוליטית אחת, שלא ניתן לפצלה".

  פתרון סוגיית הפליטים - פתרון סוגיית הפליטים הפלסטינים ייגזר מהחלטת העצרת הכללית של האו"ם 194 כפי שמצוין גם ביוזמה הערבית.

 • הבסיס המדיני-משפטי למו"מ בין הצדדים הוא מפת הדרכים, היוזמה הסעודית וכן החלטת העצרת הכללית של האו"ם 194.

 • יישום השלב הראשון של מפת הדרכים - "אנו נמשיך במחויבותינו להשיב את החוק והסדר ולהילחם באלימות ובטרור בהתאם למפת הדרכים". יחד עם זאת, אבו מאזן אינו מתייחס לביצוע שלב א' של מפת הדרכים כתנאי ליישום ההסכם בין הצדדים.

 • חיזוק הרש"פ - "יש לאפשר למוסדותינו האזרחיים הביטחוניים והכלכליים לתפקד, ותהליך זה צריך להיות מגובה בתמיכת הקהילה הבין-לאומית". בנוסף לכך, אבו מאזן מבקש שמהלך זה יתבצע במקביל למו"מ המדיני.

 • לו"ז להסכם: עד סוף כהונת בוש - "ניתן להגיע לשלום אמיתי עד סוף כהונתך, אדוני הנשיא".

 • מי השותף? - אש"ף הוא מקור הסמכות של אבו מאזן לניהול מו"מ: "אני מודה לך כיו"ר אש"ף, הנציג הלגיטימי היחיד של עמנו".

 • הזדמנות אחרונה לפתרון שתי המדינות? - חלון הזדמנויות הנוכחי עלול להיסגר ולא להיפתח שנית. בתרחיש שכזה, ישחק עקרון שתי המדינות. ברם, ניצול חלון ההזדמנויות הנוכחי עשוי להוביל למציאות אזורית חדשה:

 • יצירת אופק מדיני - דרוש אופק מדיני על מנת להחליש את הגורמים הקיצונים ולתת תקווה לעם הפלסטיני.

 • תמיכה ערבית כבסיס ליישום עקרון הפשרה היסטורית - תמיכתן של מדינות ערב באבו מאזן תעגן את עקרון שתי המדינות, ובכך תיווצר הזיקה בין המו"מ הישראלי-פלסטיני לבין התהליך המדיני שיתנהל בין ישראל לבין מדינות ערב.

לחץ כאן, לנאום המלא בשפה האנגלית.