שיתוף כלכלי של ערביי ישראל: הזדמנות לרווח הדדי

ועדת המעקב העליונה מובילה לאחרונה מהלכים בנושאים חברתיים-כלכליים. מכון ראות טוען כי שיח כלכלי מקדם את שיתוף ערביי ישראל במשק הישראלי.

לאחרונה, ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל פועלת ליישום ההיבטים החברתיים-כלכליים של "החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל":

  • הובלת קמפיין לתשלום ארנונה במגזר הערבי - מהלך זה נועד לחזק את הרשויות המקומיות, ולמנוע את פיזורן.

  • הקמת מזכירות פדגוגית ערבית עצמאית - גוף זה מקביל למזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

שיתוף כלכלי של אזרחי ישראל הערבים יתאפשר תוך שיח ציבורי במונחים של חברה וכלכלה ולא תוך שיח במונחים של זהות:

מכון ראות טוען כי שיח במונחים כלכליים מקדם את שילובם של אזרחי ישראל הערבים. היוזמות האחרונות של ועדת המעקב מעמידות בפני מקבלי החלטות הזדמנות לשתף את המגזר הערבי בתהליכי קבלת החלטות חברתיות כלכליות בישראל. לכן, שיח זה פותח את האפשרות לדינמיקת "win-win" בין שני הצדדים.

מצד שני, שיח המתמקד בנושא זהות מקשה על תהליך השיתוף הכלכלי של ערביי ישראל. הוא מייצר דינמיקת משחק סכום אפס, בה צד אחד מנצח והשני מפסיד. לכן, אי שיתוף ערביי ישראל בתהליך עלול לחזק את ההיבטים הזהותיים בחזון, להגביר את הנטייה לאוטונומיה תרבותית ולהעצים את הניכור בין שני המגזרים.

מקורות

שטרן, הארץ, 7/12/2007

נחמיאס, Ynet, 1/12/2007