שיתוף פעולה

שיתוף פעולה במרחב הציבורי הוא חבירה חד פעמית של שחקנים לשם קידום אינטרס משותף.

הגדרה

שיתוף פעולה הוא אירוע במרחב הציבורי שבמסגרתו חוברים שני גורמים או יותר לשם מיצוי אינטרס משותף.

שימוש

שיתוף פעולה במרחב הציבורי הוא חבירה חד פעמית של שחקנים לשם קידום אינטרס משותף. אינטרס זה יכול לנבוע ממפגש של יעדים סקטוריאליים שהשחקנים מבקשים לקדם. שיתוף פעולה מתמקד ב'כאן ועכשיו' והוא אינו מחייב חזון משותף או מעורבות של השחקנים המרכזיים במרחב הציבורי. בנוסף, שיתוף פעולה אינו מחייב למידה משותפת של השחקנים המעורבים או החלפת מידע ביניהם.

אירועים של שיתוף פעולה הם תנאי הכרחי אך לא מספיק לקידומה של קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית. קפיצת מדרגה מחייבת שינוי דפוס היחסים במרחב הציבורי. שינוי זה יתבסס על מנגנון של שותפות בין-מגזרית שעיקרה תהליך מתמשך הנועד למצות את האינטרסים הכלכליים-חברתיים הקולקטיביים.

סוף.