בריחת מוחות: עזיבתם של אקדמאים ישראליים

דן בן דוד מציג נתונים לפיהם ישראל מובילה ביצוא אקדמאים לארה"ב. הוא מצביע על תוצאות חמורות לאקדמיה הישראלית בהעדר התערבות ממשלתית.

המסמך Soaring Minds: The Flight of Israel's Economists מנתח את תופעת בריחת המוחות מישראל כמקרה בוחן קיצוני של הגירת אקדמאים ממדינות מפותחות לארה"ב. הגירת אקדמאים מישראל לארה"ב גבוהה פי 6-4 מההגירה ממדינות מערביות לארה"ב.

ברקע להגירה עומדים ביקושים עולים לפרטים בעלי הון אנושי גבוה, היכולת לעבור בקלות בין מדינות והטבות הגלומות במעבר לארה"ב כגון שכר גבוה, תגמול פרטני בהתאם לביצועים ופוטנציאל קידום מהיר יחסית לישראל.

בן-דוד מצביע על התוצאות החמורות שעלולות להיגרם לאקדמיה בארץ המוצא בהעדר התערבות ממשלתית לעצירת המגמה: קושי בהכשרת סטודנטים והבאתם לרמה של הצטיינות ותחרותיות ביחס לסטודנטים אחרים בחו"ל.

לקריאת המסמך המלא (אנגלית), לחצו כאן.

למאמרי דעה בנושא:

דן בן דוד, הארץ, 18.03.2008

דן בן דוד, הארץ, 26.03.2008