שיתופי פעולה בין השחקנים המרכזיים בשוק העבודה – מופעים חד פעמיים או התהוות של מגמה?

לאחרונה זוהו שתי מגמות בתחום יחסי העבודה: שיתופי פעולה בין ארגוני עובדים ומעסיקים לצד התחלה אפשרית של שותפות בין מגזרית

היכולת להבטיח קפיצת מדרגה לאורך זמן מחייבת שותפות, שהיא מנגנון לשיתוף פעולה מתמשך בין הממשלה, המעסיקים והעובדים בהובלת הממשלה. השותפות מאפשרת הסדרה של שוק העבודה והמשק מתוך ראייה מערכתית ארוכת טווח (ר' מושג ראות: שותפות בין מגזרית). השותפות חשובה לקידום יכולת המשילות של הממשלה ולרתימת כלל המגזרים להשגת חזון עתידי משותף. מדינות כגון דנמרק ואירלנד מיסדו מנגנוני שותפות משולשים לדיון בנושאים הקשורים לפיתוח שוק העבודה והמשק.

גליון מראות זה מזהה שתי מגמות המאפיינות את שוק העבודה בישראל:

הראשונה, שיתוף פעולה בין ההסתדרות החדשה לארגוני המעסיקים בסכסוכי עבודה במשק. ראשי הארגונים היציגים, עופר עיני ושרגא ברוש, מחזיקים בתפישה משותפת לפיה הידברות היא השיטה המועדפת לפתרון סכסוכים. לפיכך, הם (או נציגיהם) פעלו ביחד ליישוב סכסוכי עבודה שהתגלעו במשק.

השניה, ניצנים של שותפות. כאשר על הפרק עומדים נושאים עקרוניים, החשובים לכלל העובדים במשק, מצליחים הממשלה, המעסיקים והעובדים לשתף פעולה ולגבש פתרון מוסכם לטובת כלל הציבור. אולם, אין שיתופי פעולה אלה עולים לכדי שותפות. מהלכים אלה אמנם כוללים את שלושת השחקנים הרלוונטיים ועוסקים בסוגיות מערכתיות ארוכות טווח, אך הם אינם מונהגים על ידי הממשלה באמצעות מנגנון קבוע לעיצוב מדיניות חברתית-כלכלית.

שיתוף פעולה בין ההסתדרות למעסיקים על בסיס תפישה של הידברות

תפישה של הידברות

  • נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, שרגא ברוש אמר: "שיתוף הפעולה ביני לבין עיני מוכיח את עצמו לכל אורך הדרך", "בזכות שיתוף הפעולה ביני לבין עיני הרפורמה בנמלים עברה בשקט, וכך גם מבחן ההפרטה של בתי הזיקוק, עם יום שביתה אחד בלבד" (חיים ביאור, The Marker, 20.07.2007);
  • יו"ר הסתדרות העובדים החדשה, עופר עיני, אמר: "הברית ביני לבין ברוש היא טובה ואפילו מצוינת". "הקשר שלי עם המעסיקים מביא ליותר הסכמים במקום מצב המלחמה ששרר קודם לכן", "יכולתי לנהוג אחרת: להיות מיליטנטי, להכריז שביתה בגלל כל בעיה במקום עבודה נידח. ומה היה יוצא מזה? כולם היו משלמים את המחיר, גם העובדים. במקום זה עדיף שברוש ואני נשתף פעולה. זה מועיל לא רק להסתדרות ולמעסיקים, אלא גם למשק" (חיים ביאור, The Marker, 20.07.2007)

שיתוף פעולה בסכסוכים מקומיים

  • סכסוך בבנק הבינלאומי: "בעקבות הפסיקה נועדו אמש עופר עיני, יו"ר ההסתדרות, צדיק בינו, הבעלים של הבנק הבינלאומי, ושרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, על מנת לנסות ולהשיג הסכמות שיקדמו פיתרון לסכסוך העבודה שנמשך כבר קרוב לשנתיים" (אבי שאולי, Ynet, 21.11.2006);
  • סכסוך ברשת "קופי בין": "לבסוף, נפגשו עיני ומנכ"ל קופי בין בתיווכו של נשיא לשכת ארגוני העצמאים, עו"ד יהודה טלמון, וסיכמו כי המחאה תיפסק." (חיים ביאור, The Marker, 11.03.2008);

שיתוף פעולה משולש בסוגיות עקרוניות וארוכות טווח

  • "בצעד היסטורי חתם היום בצהריים (א') שר התמ"ת, אלי ישי, על צו ההרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים במגזר הפרטי, על בסיס עקרונות ההסכם עליו חתמו בחודש יולי יו"ר ההסתדרות עופר עיני ליו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, שרגא ברוש" (נעמה סיקולר, Ynet, 30.12.2007)
  • "הממשלה אישרה הבוקר הצעת חוק ממשלתית בנושא אכיפת חוקי עבודה שגובשה בהסכמה בין משרדי האוצר, התמ"ת והמשפטים, תוך תיאום עם ההסתדרות הכללית ולשכת התאום של הארגונים הכלכליים" (דוברות משרד האוצר, 03.02.2008)
  • "המעסיקים הפרטיים, ההסתדרות ומשרד האוצר מגבשים עסקת חבילה בעניין 150 אלף העובדים המועסקים בחברות המוגדרות 'נותני שירותים' ומיקור חוץ" (חיים ביאור, The Marker, 10.03.2008)