אירידנטה

המושג אירידנטה מתאר דרישה לסיפוח שטחים שהם תחת ריבונות של מדינה מסוימת, על בסיס הימצאותו בשטחים אלה של מיעוט שיש לו זיקה לאומית, דתית או אתנית למדינה אחרת.

הגדרה

המושג אירידנטה מתאר דרישה לסיפוח שטחים שהם תחת ריבונות של מדינה מסוימת, על בסיס הימצאותו בשטחים אלה של מיעוט שיש לו זיקה לאומית, דתית או אתנית למדינה אחרת.

רקע

מקורו של האירידנטיזם בתנועת 'איטליה אירידנטה', שפעלה בסוף המאה ה-19 וביקשה לספח למדינה האיטלקית החדשה את כל השטחים דוברי האיטלקית שהיו בתחומה של האימפריה האוסטרו-הונגרית.

הדרישה לסיפוח שטחים על בסיס אירידנטה עשויה להגיע הן מצד המיעוט השואף להתנתק מהמדינה בה הוא נמצא, והן מצד מדינת הזיקה (Kin State) השואפת לספח את השטחים בהם מתגורר המיעוט.1

יש להבדיל בין שאיפות אירידנטה לבין שאיפות בדלנות (secession): בעוד שאירידנטה היא דרישה של מיעוט להתנתק ממדינה אחת כדי להצטרף למדינה אחרת,2 בדלנות היא דרישה של מיעוט להתנתק ממדינה כדי להקים ישות עצמאית או אוטונומית.3

בהקשר הישראלי, אירידנטה היא החשש שגם לאחר הקמתה של מדינה פלסטינית, ואפילו אם זו תקום לאחר הסכם קבע שמסדיר את סופיות התביעות בין ישראל לפלסטינים (ר' גם סוף סכסוך), ישמשו תביעותיהם הלאומיות של ערביי ישראל עילה לדרישה לסיפוח שטחים למדינה הפלסטינית.1 ר' Weiner Myron., "The Macedonian Syndrome: An Historical Model of International Relations and Political Deyelopment", The New Balkan Politics, 2005. למאמר המלא לחץ כאן.

2 כך למשל המיעוטים הלאומיים הרוסיים בלטבייה ואסטוניה, והמיעוט האוסטי בגיאורגיה, שואפים כי רוסיה תספח את השטחים שהם חיים בהם.

3 כך למשל שאיפות בדלניות (ולא אירידנטה) מסבירות את פרישתה של בלגיה מהולנד ב-1830 ופרישתה של קרואטיה וסלובניה מיוגוסלביה בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20.