חזון ערביי ישראל: ערבים ויהודים מול המסמכים החדשים

גליון זה בודק מה חושבים אנשים שהיו שותפים פעילים וסבילים לחיבור ארבעת מסמכי החזון על תוכנם ומשמעויותיהם.

חזון ערביי ישראל: ערבים ויהודים מול המסמכים החדשים, ארץ אחרת, גיליון 39, אפריל-מאי 2007.

ארבעה מסמכים שונים מבחינת זהות כותביהם, ודומים מאוד בתוכנם, פרסמה האליטה האקדמית הצעירה של ערביי ישראל. לפרסום בעת הזאת מטרות רבות ובהן: מיצוב מעמדם של ערביי ישראל כחברה נפרדת בתוך חברת הרוב היהודית במדינה, עוד לפני הקמתה של מדינה פלסטינית בשטחי יהודה, שומרון ועזה; ניסיון ללכד את החברה הפלסטינית בישראל סביב הנהגה חילונית; מיצוב של הכותבים וארגוניהם כמנהיגיה האינטלקטואלים מוסריים של החברה הערבית בישראל - הן כלפי פנים והן כלפי חוץ; ושימוש במנגנוניה הקיימים של המדינה כבסיס להתפרקותה מזהותה היהודית.

גליון זה בודק מה חושבים אנשים שהיו שותפים פעילים וסבילים לחיבור המסמכים, על תוכנם ומשמעויותיהם. הגיליון גם בוחן את השקפת המתגדים לתוכנם של המסמכים בתוך הציבור הערבי בישראל, ובוחן את דעתם של יהודים העוסקים שנים ארוכות ביחסי יהודים ערבים במדינה.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OD 28