השותפים האסטרטגיים החדשים של ישראל: טורקיה והודו

בשנות התשעים הצליחה ישראל לגבש מערכת יחסים הדוקה עם שתי מדינות חשובות, טורקיה והודו. נמאמר זה בוחן את היחסים הקרובים יותר עמן.

ענבר אפרים, השותפים האסטרטגיים החדשים של ישראל: טורקיה והודו, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, עיונים בביטחון לאומי 77, 2008.

בשנות התשעים הצליחה ישראל לגבש מערכת יחסים הדוקה עם שתי מדינות חשובות, טורקיה והודו. נמאמר זה בוחן את היחסים הקרובים יותר עמן. שותפויות אסטרטגיות אלה היו במידה רבה בהתאם ל"דוקטרינת הפריפריה", שהנחתה את מדיניות החוץ של ישראל בשנות החמישים והשישים. דוקטרינה זו שאפה ליחסים טובים עם מדינות חשובות מעבר למעגל השכנים הערבים העוינים של ישראל.

השיפור ביחסים עם העולם הערבי בשנות התשעים אינו בהכרח תהליך חד סטרי מבחינה היסטורית, ולכן ההנחות של דוקטרינת הפריפריה נשארו תקפות. לפיכך, הקשרים החדשים עם אנקרה וניו-דלהי המוצגים בחוברת זו, היו מועילים מאוד לירושלים, וחיזקו עוד יותר את את מעמדה של ישראל באזור ובעולם.


ID 29