כושר תעסוקה

כושר תעסוקה הוא סך הכישורים והיכולות שהעובד צריך לרכוש לאורך זמן בכדי לשמור על רלוונטיות לדרישות שוק העבודה במציאות של תחרות גלובלית.

הגדרה

כושר תעסוקה הוא סך הכישורים והיכולות שהעובד צריך לרכוש לאורך זמן בכדי לשמור על רלוונטיות לדרישות שוק העבודה במציאות של תחרות גלובלית.

הקשר

מימוש 'חזון ישראל 15' מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית - חזון ישראל 15 קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. מימוש חזון זה כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות1.

קפיצת מדרגה היא תוצר של מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית. מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מתמקדת ביצירת חדשנות ובהבטחת התחרותיות של המשק. מדיניות זו שואפת למצות מגמות גלובליות חזקות באמצעות היתרונות והמאפיינים הייחודיים של המשק.2

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מעודדת את המשק לשנות את הרכב התוצר הלאומי ולעבור לייצר מוצרים בעלי ערך כלכלי רב יותר. תהליך זה כרוך בעלייתן של תעשיות חדשות ובדעיכתן של תעשיות שאינן תחרותיות, בהתאם לרעיון ה'הרס היצירתי', כפי שפותח על ידי הכלכלן האוסטרי יוזף שומפטר.3

הרס יצירתי דורש עדכון מתמיד של יכולות - האצת קצב השינויים מחייב עדכון מתמיד של יכולותיהם של העובדים. ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינוי המתמיד בצרכים של הפרט בעידן הגלובלי מחייבות כוח עבודה גמיש ודינמי אשר יכול להתאים את עצמו לשינויים אלו.4 ככל שהעובדים יעברו עדכון רציף ומתמשך יותר של הכשרות, כך יוכל שוק העבודה להתאים את עצמו בקצב מהיר יותר לקצב השינויים של השוק הגלובלי.

מרכיבי כושר התעסוקה

לכושר תעסוקה שני מרכיבים :

  • מרכיב אישי - יכולותיו האישיות של העובד הכוללות ידע מקצועי, הכשרות, תכונות אופי וגישתו הכללית.
  • מרכיב סביבתי - נסיבות חיצוניות מחוץ לשליטתו, שתלויות בעיקרן בביקוש ובהיצע שקיים שוק העבודה.

השפעת כושר התעסוקה על העובד ועל המעביד

  • כושר תעסוקה שומר על רלוונטיות של העובד לשוק העבודה - שמירה על כושר תעסוקה מאפשרת לעובד יציבות על בסיס הרלוונטיות שלו לשוק העבודה ויכולתו לענות על הביקושים המשתנים בשוק זה.5 במקום לבסס את הבטחון התעסוקתי של העובד על סטטוס של קביעות במקום העבודה, כושר תעסוקה מעניק לעובד בטחון על בסיס יכולתו להשתנות ולהתאים את עצמו לשינויים חיצוניים.6
  • ככל שהעובד מאמץ יכולות וכישורים חדשים, המעסיק נהנה מכוח עבודה מוכשר יותר - עובד השומר על כושר התעסוקה שלו יכול לעבוד במגוון רחב יותר של פונקציות ובכך מאפשר למעביד גמישות רבה יותר בניהול כוח האדם. מעבר לכך, שמירה על כושר תעסוקה מגבירה את היכולת של העובד למלא את הפונקציות הנוכחיות שלו.

תכלית מדיניות כושר התעסוקה

למדיניות ממשלתית הנוגעת לכושר תעסוקה תכלית כפולה:

  • למצות את כישורי העובד הקיימים ולעזור לו לאתר ולהביא לידי ביטוי כישורים חבויים. ייתכן שבמספר קהילות ופרטים ישנו פוטנציאל לא ממוש בדמות כישורים ויכולות שאינם מקבלים ביטוי בשוק העבודה. מדיניות ממשלתית יכולה להביא למימוש פוטנציאל זה באמצעות מוסדות הכשרה והשמה, אשר יעזרו באיתור ומיצוי כישורים אלו.
  • לעזור לתאם בין כישורי העובד ונסיבותיו האישיות לבין צרכי השוק והסביבה החיצונית בה העובד חי. לעיתים, תיתכן אה-סימטריה בין יכולתיו האישיות של העובד לבין הנסיבות החיצוניות והאפשרות שלו לממש את כישוריו. בעניין זה, בכוחה של מדיניות ממשלתית לגשר בין יכולתיו של העובד לבין צרכי הסביבה. לדוגמה גישור בין קשיהן של נשים ערביות בגליל למצוא מקום עבודה, לאור המחסור במקומות עבודה הקרובים למקום מגוריהן.[1] להרחבה ר' מסמך מכון ראות: 'עקרונות לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית- גרסה ב'.

[2] להרחבה ר' מסמך מכון ראות: 'מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית'.

[3] להרחבה ר' מסמך מכון ראות: 'עקרונות לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית- גרסה ב', עמ' 13.

[4] להרחבה ר' מסמך מכון ראות: גישת ה-Flexicurity.

[5] Employability: From Theory to Practice, p.4

[6] אחד מהמרכיבים של מדיניות הפלקסיקיוריטי הוא הגברת כושר התעסוקה של העובד. אחת מההגדרות של מדיניות זו, כפי שהיא יושמה בהולנד הוא המעבר מבטחון במשרה (Job security) לבטחון
תעסוקתי (Employment security).

Ton Wilthagen, Frank Tros, The Concept of "Flexicurity": a New Approach to Regulating Employment and Labour Markets.