ענת דותן עמר 1977-2010
עוד בנושא

ענת דותן עמר 1977-2010

צוות מכון ראוּת כואב את פטירתה הפתאומית של חברתנו ענת דותן-עמר

צוות מכון ראות אבל על פטירתה הטרגית של חברתנו ענת דותן עמר.

ענת הובילה את פרוייקט 'מדד הקירבה של העם היהודי' במכון ראות. זכינו להכיר אשה מוכשרת, שופעת חיים וחברה טובה. נתגעגע לחיוכה הכובש ולאור שהפיצה סביבה.

אנו מבקשים לחזק את המשפחה בשעת צערה.

פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ד - לזכרה של ענת דותן עמר

ששה קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולן נשמע.
בשעה שכורתין את עץ האילן שהוא עושה פרי,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע.
ובשעה שהנחש מפשיט את עורו,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע.
ובשעה שהאשה מתגרשת מבעלה,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע.
ובשעה שהאשה נבעל[ת] עם בעלה בעילה ראשונה
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע
ובשעה שהולד יוצא ממעי אמו,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע
ובשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע.
ואין הנשמה יצאת מן הגוף עד שתראה השכינה,
שנאמר "כי לא יראנה האדם וחי" (שמות לג:כ)