המכרז לגיבוש אסטרטגיה כלכלית - חברתית לישראל: שאלות הבהרה מטעם מכון ראות

שאלות הבהרה מטעם מכון ראות לועדת המכרז למתן שירותי ייעוץ לגיבוש אסטרטגיה כלכלית חברתית למדינת ישראל.

מכון ראוּת העביר מספר שאלות הבהרה לועדת המכרז למתן שירותי ייעוץ לגיבוש אסטרטגיה כלכלית חברתית למדינת ישראל.

להלן תקציר שאלות ההבהרה:

  • מהו היעד הלאומי שתהליכי התכנון והאסטרטגיה שיגובשו במכרז אמורים לשרת?
  • מה מקומו של ממד ההכללה במכרז?
  • מה מקומו של ממד הקיימות במכרז?
  • כיצד יש להתייחס למגזרים אחרים במכרז?
  • מספר שאלות ביחס לתנאי הסף להשתתפות במכרז.

למסמך המלא, לחצו כאן.