קפיצת מדרגה מקומית- מודל הארכת הייצול
עוד בנושא

קפיצת מדרגה מקומית- מודל הארכת הייצול

המשבר החברתי-כלכלי בישראל מחייב השקפה, חזון וגישה חדשים שמטרתם להבטיח צמיחה, הכללה ועלייה מתמשכת באיכות החיים. נדרש חזון המאפשר לכלל תושבי ישראל לקחת חלק בצמיחה ולהנות מפירותיה, באופן המאפשר לתושבי ישראל שותפות בעיצוב העתיד באופן ייחודי.